Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

2
Зліва направо: Волошин П.К., Кріль С.Я., Книш І.Б., Сливко Є.М., Ніколенко П.М., Марусяк В.П., Дяків В.О., Кремінь Н.Ю., Харкевич В.В., Бучацька Г.М. (2015-2016 р)

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології є однією з наймолодших на геологічному факультеті – її відкрито згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 р. Передумовою створення кафедри було впровадження в 90-х рр. еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і начальному процесі.

З часу заснування і до 2001 р. кафедру очолював професор, доктор геолого-мінералогічних наук, географічних наук та технічних наук Г.І. Рудько. З 2001 по 2004 рр. посаду завідувача кафедри займали: професор А.В. Пізнюр, професор В.В. Колодій, доцент М.В. Лебединець, доцент В.В. Карабин. З 2004 і по 2009 рр. кафедру очолював професор В.В. Колодій. З 2009 р. кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент П.К. Волошин.

Наукові інтереси працівників кафедри лежать в царині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничодобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, геохімії ґрунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці, обговоренні та корегуванні масштабних проектів рекультивації порушених земель, ведуть багаторічні моніторингові спостереження за найбільш проблемними з геоекологічної точки зору територіями Західної України, видають експертні висновки та виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

бакалавр:

– 101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля”),

– 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Геотехнічний та екологічний інжиніринг”);

магістр:

101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Екологічний менеджмент і геотуризм”);

103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Інженерна геологія і гідрогеологія”).

При кафедрі функціонує навчальна лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проводяться практичні та лабораторні роботи з курсів ‟інженерна геологія”, ‟гідрогеологія”, ‟екологічна геологія” тощо. У смт. Верхнє Синьовидне Стрийського р-ну Львівської обл. є польова лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проходять комплексні навчальні практики з геологічного й еколого-геологічного картування, еколого-геологічного моніторингу тощо.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ВАТ “Гірхімпром”, Відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, Краківською гірничо-металургійною академією, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зиновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцент (сумісник)КРЕМІНЬ Надія Юріївнадоцент (сумісник)
доцентМАРУСЯК Валентина Петрівнадоцент
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант, асистент (сумісник)
аспірантСУШКО Тетянааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 2. Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.
 3. Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг : методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / Укл. Н. Кремінь, Г. Бучацька. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 4. Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.
 5. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.
 6. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 7. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 8. Рентгенометричний визначник мінералів: навчальний посібник для студентів та аспірантів геологічного факультету / Укл.: Хмелевський В.О., Дяків В.О. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. –175 с
 9. Навчальний посібник з курсу «Екологічна безпека». Частина 1 для студентів 2- го курсу спеціальності 6. 070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач В.О.Дяків – Львів: Вид-во ПП «Кварт», 2011. – 90 с.
 10. Дяків В. Методичнi вказiвки з проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики для студентів II курсу спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладач В.О.Дяків – Львів: 2008. – 43 с.
 11. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 1 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 12. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 2 / Укл.: Петро Волошин, Євгенія Сливко. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 13. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 3 / Укл.: Василь Дяків, Павліна Ніколенко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 108 с.
 14. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 4 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 104 с.

Відбулось урочисте вручення дипломів бакалаврам геологічного факультету

19.07.2024 | 18:59

Сьогодні, 19 липня 2024 р., на нашому факультеті визначна подія. У Читальній залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбулось вручення дипломів бакалаврів студентам, тепер вже випускникам, нашого геолоічного факультету.

З привітальним словом звернувся до них декан факультету Сергій Іванович Ціхонь. Він зазначив, що бакалаврський диплом – не межа, лише перша важлива сходинка на шляху до побудови успішної карʼєри у обраній спеціаності. Наступний крок – магістратура, і ми раді будемо бачити всіх бажаючих продовжити навчання у стінах рідного факультету.

Також...

Читати »

Вітаємо з ювілеєм!

17.07.2024 | 17:40

Сьогодні у нашого декана – ювілей! Від щирого серця весь наш дружний колектів вітає Сергія Івановича Ціхоня з цією визначною датою у його житті.
Колись давно – студент геологічного факультету, потім випускник, аспірант, кандидат геолого-мінералогічних наук, асистент, згодом доцент кафедри геології корисних копалин, декан – такі послідовні сходинки, віхи професійного життя Сергія Івановича. І весь цей шлях він проходив разом з рідним факультетом. Тому чудово розуміє всі нюанси факультетського життя, потреби факультету, напрямки і перспективи його подальшого розвитку, шляхи вирішення проблем.
Як...

Читати »

Запрошуємо до участі у XV Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми геології України”

16.07.2024 | 19:04

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
8-10 жовтня 2024 р. на геологічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка відбудеться XV Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми геології України”, присвячена Дню Університету.
Запрошуємо вас до участі!

Конференція відбудеться у змішаному форматі: очно за адресою: м. Львів, вул. Грушевського, 4; дистанційно за допомогою платформ Microsoft Teams i Zoom.
Запланована така тематика:

актуальні проблеми геології докембрію i фанерозою України;

геологічні дослідження осадових басейнів;

зональна стратиграфія та детальна кореляція відкладів провінцій горючих корисних;

закономірності розміщення та умови формування родовищ корисних копалин;

палеонтологія: сучасність i майбутнє.

Форма доповідей: усна i...

Читати »

Вітаємо з Днем Української Державності!

15.07.2024 | 20:30

Сьогодні 15 липня… Цього року ми втрете відзначаємо День Української Державності.
Від Хрещення Володимиром Великим Руси-України і до наших днів держава українська розвивалась, не зважаючи на всілякі препони, й зараз ми виборюємо свою свободу і незалежність, найкращими гарантами якої є наші Збройні Сили, наші захисники.
У борні загартовані наші традиції, наш вибір власного шляху, наша держава. У переможній Україні, на землі наших славетних предків, продовжимо жити, працювати, ростити дітей, розбудовувати нашу рідну країну і стоятимемо на сторожі нашої державності.
То ж вітаємо і вітаймося...

Читати »

До уваги вступників! Знайомство з геологічним факультетом, його можливостями, спеціальностями та життям загалом.

14.07.2024 | 14:20

Ось такий наш геологічний факультет! Розповідь від самих студентів, погляд зсередини – що може бути об’єктивніше?
Звісно, це лише коротке відео і не повна інформація, проте гідне уваги.
Уточнення від адміністрації факультету:  у межах спеціальності 103 Науки про Землю за шістьма освітніми програмами: на бакалавраті ОП «Геологія. Компʼютерні технології в науках про Землю» та «Інженерна геологія та гідрогеологія»; в магістратурі 4 освітні програми: «Геологія», «Геологія нафти і газу», «Геохімія і мінералогія», «Інженерна геологія та гідрогеологія».
З 26 закладів вищої освіти, в...

Читати »