Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

2
Зліва направо: Волошин П.К., Кріль С.Я., Книш І.Б., Сливко Є.М., Ніколенко П.М., Марусяк В.П., Дяків В.О., Кремінь Н.Ю., Харкевич В.В., Бучацька Г.М. (2015-2016 р)

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології є однією з наймолодших на геологічному факультеті – її відкрито згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 р. Передумовою створення кафедри було впровадження в 90-х рр. еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і начальному процесі.

З часу заснування і до 2001 р. кафедру очолював професор, доктор геолого-мінералогічних наук, географічних наук та технічних наук Г.І. Рудько. З 2001 по 2004 рр. посаду завідувача кафедри займали: професор А.В. Пізнюр, професор В.В. Колодій, доцент М.В. Лебединець, доцент В.В. Карабин. З 2004 і по 2009 рр. кафедру очолював професор В.В. Колодій. З 2009 р. кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент П.К. Волошин.

Наукові інтереси працівників кафедри лежать в царині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничодобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, геохімії ґрунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці, обговоренні та корегуванні масштабних проектів рекультивації порушених земель, ведуть багаторічні моніторингові спостереження за найбільш проблемними з геоекологічної точки зору територіями Західної України, видають експертні висновки та виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

бакалавр:

– 101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля”),

– 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Геотехнічний та екологічний інжиніринг”);

магістр:

101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Екологічний менеджмент і геотуризм”);

103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Інженерна геологія і гідрогеологія”).

При кафедрі функціонує навчальна лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проводяться практичні та лабораторні роботи з курсів ‟інженерна геологія”, ‟гідрогеологія”, ‟екологічна геологія” тощо. У смт. Верхнє Синьовидне Стрийського р-ну Львівської обл. є польова лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проходять комплексні навчальні практики з геологічного й еколого-геологічного картування, еколого-геологічного моніторингу тощо.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ВАТ “Гірхімпром”, Відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, Краківською гірничо-металургійною академією, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зиновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцент (сумісник)КРЕМІНЬ Надія Юріївнадоцент (сумісник)
доцентМАРУСЯК Валентина Петрівнадоцент
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант, асистент (сумісник)
аспірантСУШКО Тетянааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 2. Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.
 3. Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг : методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / Укл. Н. Кремінь, Г. Бучацька. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 4. Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.
 5. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.
 6. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 7. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 8. Рентгенометричний визначник мінералів: навчальний посібник для студентів та аспірантів геологічного факультету / Укл.: Хмелевський В.О., Дяків В.О. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. –175 с
 9. Навчальний посібник з курсу «Екологічна безпека». Частина 1 для студентів 2- го курсу спеціальності 6. 070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач В.О.Дяків – Львів: Вид-во ПП «Кварт», 2011. – 90 с.
 10. Дяків В. Методичнi вказiвки з проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики для студентів II курсу спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладач В.О.Дяків – Львів: 2008. – 43 с.
 11. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 1 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 12. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 2 / Укл.: Петро Волошин, Євгенія Сливко. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 13. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 3 / Укл.: Василь Дяків, Павліна Ніколенко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 108 с.
 14. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 4 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 104 с.

За роки війни…

24.02.2024 | 11:15

4 год. 40 хв. 24 лютого 2022 р. – цей час і цю дату ніколи не забуде жоден українцець: у цей момент почалася війна, у якій Україна вже 2 роки дає гідну відсіч рашистам, пам’ятаємо усіх, хто віддав своє життя за Свободу, Незалежність та територіальну цілісність нашої держави…
За два роки повномаштабної війни загинуло колишніх студентів геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка:
Василь Гуцуляк (1987-2022), 34 роки;
Роман Огірчак (1967-2022), 55 років;
Олександр Козбур (1974-2023), 49 років;
Святослав Лукащук (1997-2023)...

Читати »

Відбулась чергова Зустріч у Мінералогічному музеї – “Мінерали кольору любові”

23.02.2024 | 22:08

22 лютого 2024 р. на геологічному факультеті відбулась чергова Зустріч у Мінералогічному музеї імені Євгена Лазаренка.

Лекція-зустріч про “Мінерали кольору любові” відбулась у відповідному настрої та атмосфері – дружній, сповненій позитиву. Мінералогічна палітра надзвичайно широка, як і галузі використання. Виробне та ювелірне каміння, мінерали – корисні крпалини, індикатори зруденіння, їх властивості та цікаві історії  були представлені у доповідях, які підготували працівники нашого Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка та співробітники кафедр і лабораторій нашого факультету. Окрім яскравої презентації, яка ілюструвала лекцію, музей...

Читати »

відбулось нагородження переможців I туру Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт у галузі Науки про Землю (Геологія)

23.02.2024 | 11:36

22 лютого 2024 р. на геологічному факультеті відбулось нагородження переможців I туру Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт у галузі Науки про Землю (Геологія) за участі голови Ради роботодавців геологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, депутатки Львівської обласної ради Ірини Супрун, та проректору з наукової роботи Університету, професора Романа Гладишевського.
Геологічна Інвестиційна Група відзначила кожного переможця грошовою премією.
Загалом у I турі Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт взяли участь 9 студентських робіт.
Ми пишаємось нашими талановитими студентами, раді, що їх здібності і прагнення високо...

Читати »

Інформація про вакантні місця за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 н.р. (за державним замовленням)

19.02.2024 | 15:52

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії на 2 курсі вивільнилось одне вакантне місце за державним замовленням на спеціальності 103 «Науки про Землю»
Претендентам на переведення до четверга 22 лютого 2024 р. подати документи згідно з «Положенням про порядок переведення студентів на вакантні місця державного бюджету» в деканат геологічного факультету
Посилання на Положення: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Polozhennya-pro-perevedennya-ilovepdf-compressed.pdf

Читати »

Підсумки І туру Конкурсу

15.02.2024 | 21:18

Сьогодні, 15 лютого 2024 р. на геологічному факультеті у змішаному форматі відбулася важлива подія: І тур Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт зі спеціальності 103 “Науки про Землю” (Геологія). Понад чотири години тривали виступи та наукові дискусії. Присутні отримали приємні враження від почутого, адже на конкурсі представлено цікаву різноманітну тематику досліджень з важливими науковими результатами. Бажаємо всім студентам, які брали участь у цьому заході міцного здоров’я творчої наснаги та нових...

Читати »