Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

2
Зліва направо: Волошин П.К., Кріль С.Я., Книш І.Б., Сливко Є.М., Ніколенко П.М., Марусяк В.П., Дяків В.О., Кремінь Н.Ю., Харкевич В.В., Бучацька Г.М.

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології є однією з наймолодших на геологічному факультеті – її відкрито згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 року. Передумовою створення кафедри було впровадження в 90-х роках еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і начальному процесі.

З часу заснування і до 2001 року кафедру очолював професор, доктор геолого-мінералогічних наук, географічних наук та технічних наук Г.І. Рудько. З 2001 по 2004 роки посаду завідувача кафедри займали: професор А.В.Пізнюр, професор В.В.Колодій, доцент М.В.Лебединець, доцент В.В.Карабин. З 2004 і по 2009 кафедру очолював професор В.В.Колодій. З 2009 року кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології очолює доцент П.К. Волошин.

Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів і 4 працівники інженерно-допоміжного складу. Їхні наукові інтереси лежать в площині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничодобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, геохімії ґрунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці, обговорені та корегуванні масштабних проектів рекультивації порушених земель, ведуть багаторічні моніторингові спостереження за найбільш проблемними з геоекологічної точки зору територіями Західної України, видають експертні висновки та виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців з напрямку 6.040106 ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“, а також спеціалізації ”гідрогеологія та інженерна геологія“ напрямку 6.040103 ”Геологія”.

При кафедрі працює навчальна лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проводять практичні та лабораторні роботи з курсів «інженерна геологія», ”гідрогеологія“, ”екологічна геологія” тощо. У с. Верхнє Синьовидне Сколівського р-ну Львівської обл. функціонує польова лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проходять комплексні навчальні практики з геологічного й еколого-геологічного картування, еколого-геологічного моніторингу та ін.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ВАТ “Гірхімпром”, Відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, Краківською гірничо-металургійною академією, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зеновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
старший лаборантБУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант

Викладацький розкладІнформація про навчання в Університеті у другому семестрі

07.02.2021 | 22:28

Відповідно до Наказу Ректора № О-5 від 1 лютого 2021 року «Про навчання у другому семестрі 2020/2021 навчального року» навчання для студентів Університету розпочнеться 9 лютого 2021 року.
Навчальний процес у другому семестрі 2020/2021 навчального року відбуватиметься у дистанційному (лекційні заняття) Далі

Читати »

Консультація з хімії

22.12.2020 | 09:34

Консультація з предмету Хімія для студентів групи ГЛГ-11 відбудеться 28.12 о 9:30 в програмі Teams (Хімія-103), іспит 29.12 о 9 год

Читати »

РОЗКЛАД захисту магістерських робіт 2020 р.

09.12.2020 | 14:27

РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на  16 грудня 2020 року (поч. о 10 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Геохімія та мінералогія)
 

Єжель Руслан Олегович
Заплетняк Вікторія Юріївна
Мінькевич Роман Богданович
Мандрика Василина Василівна

 
РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на 16 грудня 2020 року (поч. о 12 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Геологія)
 
1. Бондар Дмитро Володимирович
2. Борейко Яна Олегівна
3. Горячок Андрій Вікторович
4.  Женіч Микола Павлович
5. Збирко Мар’яна Степанівна
6. Попович Святослав Степанович
7. Хомич Олена Олегівна
 
РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на  17 грудня 2020 року (поч. о 10 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Інженерна геологія та гідрогеологія)
 
1. Бєляєв Роман Миколайович
2. Белзюк Марія Ігорівна
3...

Читати »