Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

2
Зліва направо: Волошин П.К., Кріль С.Я., Книш І.Б., Сливко Є.М., Ніколенко П.М., Марусяк В.П., Дяків В.О., Кремінь Н.Ю., Харкевич В.В., Бучацька Г.М.

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології є однією з наймолодших на геологічному факультеті – її відкрито згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 р. Передумовою створення кафедри було впровадження в 90-х рр. еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і начальному процесі.

З часу заснування і до 2001 р. кафедру очолював професор, доктор геолого-мінералогічних наук, географічних наук та технічних наук Г.І. Рудько. З 2001 по 2004 рр. посаду завідувача кафедри займали: професор А.В. Пізнюр, професор В.В. Колодій, доцент М.В. Лебединець, доцент В.В. Карабин. З 2004 і по 2009 рр. кафедру очолював професор В.В. Колодій. З 2009 р. кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент П.К. Волошин.

Сьогодні на кафедрі працює сім викладачів і чотири працівники інженерно-допоміжного персоналу. Їхні наукові інтереси лежать в царині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничодобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, геохімії ґрунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці, обговоренні та корегуванні масштабних проектів рекультивації порушених земель, ведуть багаторічні моніторингові спостереження за найбільш проблемними з геоекологічної точки зору територіями Західної України, видають експертні висновки та виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

бакалавр:

– 101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля”),

– 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Геотехнічний та екологічний інжиніринг”);

магістр:

101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Екологічний менеджмент і геотуризм”);

103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Інженерна геологія і гідрогеологія”).

При кафедрі функціонує навчальна лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проводяться практичні та лабораторні роботи з курсів ‟інженерна геологія”, ‟гідрогеологія”, ‟екологічна геологія” тощо. У смт. Верхнє Синьовидне Стрийського р-ну Львівської обл. є польова лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проходять комплексні навчальні практики з геологічного й еколого-геологічного картування, еколого-геологічного моніторингу тощо.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ВАТ “Гірхімпром”, Відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, Краківською гірничо-металургійною академією, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зеновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцент (сумісник)КРЕМІНЬ Надія Юріївнадоцент (сумісник)
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
інженерМАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер
старший лаборантБУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант
аспірантСУШКО Тетянааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 3. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 4. Рентгенометричний визначник мінералів: навчальний посібник для студентів та аспірантів геологічного факультету / Укл.: Хмелевський В.О., Дяків В.О. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. –175 с
 5. Навчальний посібник з курсу «Екологічна безпека». Частина 1 для студентів 2- го курсу спеціальності 6. 070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач В.О.Дяків – Львів: Вид-во ПП «Кварт», 2011. – 90 с.
 6. Дяків В. Методичнi вказiвки з проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики для студентів II курсу спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладач В.О.Дяків – Львів: 2008. – 43 с.
 7. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 1 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 8. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 2 / Укл.: Петро Волошин, Євгенія Сливко. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 9. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 3 / Укл.: Василь Дяків, Павліна Ніколенко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 108 с.
 10. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 4 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 104 с.

На 94 році життя помер Матковський Орест Іллярович

23.03.2023 | 13:24

Орест Матковський (17.11.1929-23.03.2023)
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік, лауреат Державної премії України
Похорон проф. О.І. Матковського буде у ПОНЕДІЛОК 27.03.23 в 12.00. з поминальної каплиці лікарні швидкої допомоги (вул. П. Орлика)
Транспорт від геологічного факультету в 11.00.

Читати »

Розклад занять магістрів заочної форми здобуття вищої освіти геологічного факультету на літню сесію 2022/23 н.р. (з 20.03.2023 по 3.04.2023)

18.03.2023 | 22:44

Розклад занять магістрів заочної форми здобуття вищої освіти геологічного факультету на літню сесію 2022/23 н.р. (сесія проводиться з 20.03.2023 по 3.04.2023  за допомогою використання дистанційних технологій)
розклад_літня сесія

Читати »

9 березня 2023 на геологічному факультеті відбулась лекція на тему «Мінерали-пігменти»

11.03.2023 | 22:52

9 березня 2023 на геологічному факультеті відбулась лекція на тему «Мінерали-пігменти». Захід відбувся в рамках міжнародного проєкту ENGIE, що реалізовувався в межах програми «Горизонт 2020».
На лекції були присутні 35 слухачів різного віку.
Після лекції була екскурсія мінералогічним музеєм і майстер-клас: виготовлення фарб з натуральними мінеральними пігментами і малюнок ними. Зустріч провели: завідувачка музею А. Бучинську, зберігач фондів музею О. Цільмак, завідувачка лабораторії фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології К. Бурбан, завідувачка міжкафедральної лабораторії геоінформаційних технологій та комп’ютерного...

Читати »

4 і 5 березня 2023 р. на запрошення позашкільної установи Шалені математики (Math madness Club) працівники геологічного ф-ту Катерина Бурбан та Тетяна Дворжак провели заняття з учнями 3-5 та 6-8 класів на тему «Діагностичні властивості мінералів»

08.03.2023 | 11:27

4 і 5 березня 2023 на запрошення позашкільної установи Шалені математики (Math madness Club) працівники геологічного ф-ту Катерина Бурбан та Тетяна Дворжак  провели заняття з учнями 3-5 та 6-8 класів на тему «Діагностичні властивості мінералів».
Це вже третя зустріч з цими дітьми. Мета – ознайомлення школярів з різноманіттям геологічних наук, зокрема з мінералогією.
Що таке мінерал, гірська порода? Для чого потрібно знати, з яких мінералів складена гірська порода, тобто практичне значення мінералогії, як частини геології (використання мінералів і гірських порід)...

Читати »

В четвер 9 березня 2023 о 17:30 запрошуємо на зустріч в Мінералогічному музеї «Мінерали-пігменти»

03.03.2023 | 14:09

В четвер 9 березня 2023 о 17:30 запрошуємо на Зустріч в Мінералогічному музеї «Мінерали-пігменти».
Під час зустрічі дізнаєтесь, які мінерали можна використовувати в якості пігментів для фарб. Ознайомитесь із властивостями мінералів-пігментів на прикладі музейних зразків. Буде цікаво, пізнавально і красиво!
Відвідувачі отримають подарунки до своїх мінералогічних колекцій, а також зможуть власноруч виготовити мінеральну фарбу та створити свій малюнок.
Тривалість заняття – 1,5 години.
Наша адреса: Львів, вул. Грушевського, 4, кімн. 212-214.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/3PR2Rbl
Додаткова інформація за тел...

Читати »