Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

2
Зліва направо: Волошин П.К., Кріль С.Я., Книш І.Б., Сливко Є.М., Ніколенко П.М., Марусяк В.П., Дяків В.О., Кремінь Н.Ю., Харкевич В.В., Бучацька Г.М.

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології є однією з наймолодших на геологічному факультеті – її відкрито згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 р. Передумовою створення кафедри було впровадження в 90-х рр. еколого-геологічного напрямку як у наукових дослідженнях, так і начальному процесі.

З часу заснування і до 2001 р. кафедру очолював професор, доктор геолого-мінералогічних наук, географічних наук та технічних наук Г.І. Рудько. З 2001 по 2004 рр. посаду завідувача кафедри займали: професор А.В. Пізнюр, професор В.В. Колодій, доцент М.В. Лебединець, доцент В.В. Карабин. З 2004 і по 2009 рр. кафедру очолював професор В.В. Колодій. З 2009 р. кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології очолює кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент П.К. Волошин.

Сьогодні на кафедрі працює сім викладачів і чотири працівники інженерно-допоміжного персоналу. Їхні наукові інтереси лежать в царині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничодобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, геохімії ґрунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці, обговоренні та корегуванні масштабних проектів рекультивації порушених земель, ведуть багаторічні моніторингові спостереження за найбільш проблемними з геоекологічної точки зору територіями Західної України, видають експертні висновки та виступають з коментарями у засобах масової інформації щодо стану довкілля.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

бакалавр:

– 101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля”),

– 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Геотехнічний та екологічний інжиніринг”);

магістр:

101 Екологія (освітньо-професійна програма ‟Екологічний менеджмент і геотуризм”);

103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма ‟Інженерна геологія і гідрогеологія”).

При кафедрі функціонує навчальна лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проводяться практичні та лабораторні роботи з курсів ‟інженерна геологія”, ‟гідрогеологія”, ‟екологічна геологія” тощо. У смт. Верхнє Синьовидне Стрийського р-ну Львівської обл. є польова лабораторія еколого-геологічних досліджень, де проходять комплексні навчальні практики з геологічного й еколого-геологічного картування, еколого-геологічного моніторингу тощо.

Кафедра має наукові зв’язки з Інститутом геології та геохімії горючих корисних копалин НАН України та НАК “Нафтогаз України”, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, ВАТ “Геотехнічний інститут”, ВАТ “Гірхімпром”, Відділенням гірничо-хімічної сировини Академії гірничих наук України, Краківською гірничо-металургійною академією, Польським державним геологічним інститутом, Варшавським університетом.

Співробітники

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зеновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцент (сумісник)КРЕМІНЬ Надія Юріївнадоцент (сумісник)
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
інженерМАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер
старший лаборантБУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант
аспірантСУШКО Тетянааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 1. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 3. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 4. Рентгенометричний визначник мінералів: навчальний посібник для студентів та аспірантів геологічного факультету / Укл.: Хмелевський В.О., Дяків В.О. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. –175 с
 5. Навчальний посібник з курсу «Екологічна безпека». Частина 1 для студентів 2- го курсу спеціальності 6. 070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач В.О.Дяків – Львів: Вид-во ПП «Кварт», 2011. – 90 с.
 6. Дяків В. Методичнi вказiвки з проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики для студентів II курсу спеціальності 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укладач В.О.Дяків – Львів: 2008. – 43 с.
 7. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 1 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 8. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 2 / Укл.: Петро Волошин, Євгенія Сливко. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 100 с.
 9. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 3 / Укл.: Василь Дяків, Павліна Ніколенко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 108 с.
 10. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах). Частина 4 / Укл.: Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-тет ім. Івана Франка, 2014. – 104 с.

Розклад занять магістрів заочної форми здобуття вищої освіти геологічного факультету на зимову сесію 2022/23 н.р. (з 14.11.2022 по 28.11.2022)

08.11.2022 | 11:54

Розклад занять магістрів заочної форми здобуття вищої освіти геологічного факультету на зимову сесію 2022/23 н.р. (сесія проводиться з 14.11.2022 по 28.11.2022 за допомогою використання дистанційних технологій)
розклад зимова сесія

Читати »

Уряд надав статус національного надбання колекції Палеонтологічного музею

05.11.2022 | 20:36

4 листопада 2022 року Уряд з метою збереження унікальних наукових об’єктів, які мають виняткове значення для вітчизняної та світової науки, надав статус національного надбання колекції фосилій рослинних і тваринних решток палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-nadav-status-nacionalnogo-nadbannya-8-unikalnim-naukovim-obyektam?fbclid=IwAR391-C-8a_PtnVz7dGGd-kzeYpPMXFzwWB691pOo9W_AzI6Xo-WqDSR7Sg

Читати »

27.10.2022 р. для учасників студентської конференції відбулась геологічна екскурсія м.Львовом

01.11.2022 | 13:42

27.10.2022 р. для учасників Всеукраїнської студентської конференції «Актуальні проблеми геології України»відбулась геологічна екскурсія м.Львовом. Під час екскурсії доповідачі показували об’єкти своїх досліджень.

Читати »