Охорона геологічної спадщини України (101. Магістр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент СЛИВКО Є. М.ГЛЕм-21

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів знань (системи даних) про природоохоронну діяльність щодо природних територій і об’єктів, цінних з погляду геології, їхню класи­фікацію, будову, сучасний стан, заходи охорони, заповідання й використання.

Дисципліна належить до вибіркових дисциплін підготовки магістра зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою “Екологічний менеджмент і геотуризм”. Її викладають у третьому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3,0 кредити.

Рекомендована література

Основна література

 1. Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / П. Волошин, Є. Сливко, І. Книш, Н. Кремінь, І. Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.
 2. Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / В. П. Гриценко, А. А. Іщенко, Ю. О. Русько, В. І. Шевченко. – Київ, 1995. – 61 с. (Препр. / ЦНПМ НАН України; 95-1).
 3. Геологічні пам’ятки України : у 4-х томах. – Львів ; Київ. – 2006. –  Т. – 320 с.; 2007.– Т. 2. – 320 с.; 2009. – Т. 3. – 200 с.; 2011. – Т. 4. – 280 с.
 4. Гриценко В. П. Геосайти України та геологічна спадщина Європи // Геолог України. – 2004. – № 2. – С. 55–62.
 5. Проблеми охорони геологічної спадщини України. – Київ : ДНЦ РНС НАНУ, 1999. – 129 с.
 6. Павлунь М. Колекції руд українських родовищ – гордість музею рудних формацій / М. Павлунь, О. Гайовський, Л. Сливко [та ін.] // V Міжнар. конфер “Геотуризм: практика і досвід” : зб. статей 20–22 жовтня 2022 р. – Львів : Каменяр, 2022. – С. 99–101. – Режим доступу : https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Conference-Geotourism-2022.pdf
 7. Dingwall , Weighell T., Badman T. Geological world heritage: a global framework, Protected Area Programme, IUCN. – 2005. – 51 р.
 8. Geoheritage in Europe and its Conversation / Е W. A. P. Wimbeidon, S. Smith-Meyer. – ProGEO, 2012. – 405 p.
 9. Gray M. Geodiversity, valuing and conserving abiotic nature / J. Wiley & Sons. Chichester, 2004. – 434 p.

Додаткова література

 1. Бейдик О. О., Новосад Н. О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму : навч. посібник. – К. : Альтерпрес, 2013. – 572 с.
 2. Бондар Ю. О. Геологічні пам’ятки природи та критерії їхньої оцінки // Зб. наук. праць ІГН НАН України. – 2011. – Вип. 4. – С. 24–27. URL: http://transactions.igs-nas.org.ua/pdf2011/2011_st_24-27_Bondar.pdf
 3. Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі : 2 міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – К. : Логос, 2011. – 142 с.
 4. Геотуризм: практика і досвід : Перша міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : НВФ “Карти і Атласи”, 2014.– 152 с.
 5. Геотуризм : практика і досвід : Друга міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – 168 с.
 6. Геотуризм: практика і досвід : Третя міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів : Каменяр, 2018. – 256 с.

Інтернет ресурси

 1. https://menr.gov.ua/ (офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України)
 2. https://www.eea.europa.eu/en (EEA – European Environment Agency)
 3. Карпатська спадщина – Геологія (carpathian-heritage.org.ua)
 4. http://geonews.com.ua/geologichni_pamiatki_ukraini
 5. http://pzf.land.kiev.ua/pzf-spisok.html
 6. http://www.progeo.ngo
 7. https://web.archive.org/web/20141107011430/http://www.egk.ee/about-gse/geological-treasures/geosites/?lang=en
 8. http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/index.html (Centre of Sustainable Desti­na­tions)
 9. http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOTURYSTYKA/
 10. http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/pdf/about-geotourism.pdf
 11. unesco.org.uk/geoparks#UK
 12. europeangeoparks.org
 13. unesco.org/geoparks/
 14. https://geohub.org.ua/node/913