Магістратура

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Геологія

Робочі навчальні плани: 1 курс   2 курс

Освітня програма: Геологія нафти і газу

Робочі навчальні плани: 1 курс   2 курс

Освітня програма: Геохімія та мінералогія

Робочі навчальні плани: 1 курс   2 курс

Витяг з робочого навчального плану

9-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Пошук наукової інформації і написання наукових текстів 32 2 Залік
Геодинаміка 32 2 Залік
Мінерально-сировинна база України 32 16 2:1 Іспит
Геологія родовищ нафти і газу 32 2 Іспит
Геохімія ізотопів 32 16 2:1 Іспит
Прикладна стратиграфія 16 32 1:2 Іспит
Термодинаміка природних процесів 32 2 Залік
Науково-дослідний практикум 16 1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Науково-дослідний практикум 16 1 Залік
ОП “Геологія”
Металогенія 32 16 2:1 Іспит
Методи палеонтологічних досліджень 32 16 2:1 Іспит
Геодинамічні реконструкції 32 16 2:1 Іспит
Корисні копалини України 16 16 1:1 Залік
Структурний аналіз 16 32 1:2 Залік
Моделювання геологічних процесів 16 32 1:2 Залік
ОП “Геохімія”
Генетична мінералогія 32 16 2:1 Іспит
Петрологія 32 16 2:1 Іспит
Шліховий аналіз 32 16 2:1 Іспит
Мінералогія України 16 16 1:1 Залік
Методи петрологічних досліджень 16 32 1:2 Залік
Рудна мінералогія 16 32 1:2 Залік
ОП “Геологія нафти і газу”
Геохімія горючих копалин 32 16 2:1 Іспит
Нафтогазові родовища і ПСГ України 32 16 2:1 Іспит
Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація 32 16 2:1 Іспит
Осадові формації і фації 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр 16 32 1:2 Залік
Геологічні основи розкриття пласта 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ОП “Геологія”
Металогенія докембрію 32 4 Залік
Геологія докембрію 32 4 Залік
Вибіркові
Мікропалеонтологічний аналіз 32 4 Залік
Геолого-генетичні типи золоторудних полів 32 4 Залік
Геологія океану 16 2 Залік
ОП “Геохімія”
Рудна мінералогія
32 4 Залік
Рентгено-структурний аналіз мінералів 32 4 Залік
Вибіркові
Геохімія рудоутворювальних систем 32 4 Залік
Теоретичні основи фізики мінералів 32 4 Залік
Метасоматичні процеси 16 2 Залік
ОП “Геологія нафти і газу”
Основи підрахунку запасів нафти і газу 32 4 Залік
Нафтогазові провінції України і світу 32 4 Залік
Вибіркові
Економіка видобування газу 32 4 Залік
Екологія видобування нафти і газу 32 4 Залік
Секвенсстратиграфія 16 2 Залік

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Екологічний менеджмент і геотуризм

Робочі навчальні плани: 1 курс  2 курс

Витяг з робочого навчального плану

9-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Стратегії сталого розвитку 16 16 1:1 Залік
Методологія та організація наукових досліджень 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 32 2 Залік
Основи еколого-інженерного проектування 16 16 1:1 Іспит
Спеціалізація “Екологічний менеджмент і геотуризм”
Концепції сучасного екологічного геотуризму 32 16 2:1 Іспит
ГІС в природоохоронній діяльності 16 48 1:3 Іспит
Екологічні функції геологічного середовища 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічний менеджмент і аудит 16 16 1:1 Іспит
Екологічна культура 16 16 1:1 Іспит
Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг 32 16 2:1 Іспит
Магістерський семінар 32 2 Залік
Управління природоохоронною діяльністю 16 16 1:1 Залік
Основи екскурсознавства 32 32 2:2 Залік
Планування та організація геотурів 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Рекреаційні ресурси і курортологія 24 12 4:2 Залік
Інвентаризація та проектування геопарків 24 12 4:2 Залік
Охорона геологічної спадщини України 24 12 4:2 Залік