Геохімія ізотопів

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11, ГЛГм-11, ГЛНм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛХм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.
ГЛГм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.
ГЛНм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

Сучасна геохімія ізотопів – це швидко зростаюче поле досліджень, що відіграє велику роль у широкому діапазоні наук про Землю та планети -від процесів сонячної системи до геологічних наук про навколишнє середовище.

На Землі відомо багато ізотопів різного генезису: первинні природні радіонукліди та продукти їхнього розвитку, космогенні радіонукліди, радіонукліди антропогенного походження. Особливі властивості радіонуклідів дозволяють їх використовувати в якості трасерів і геохронометрів різних процесів, починаючи з нуклеосинтезу, еволюції системи «кора – мантія» і закінчуючи сучасними процесами в біосфері, атмосфері, гідросфері, на поверхні літосфери.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Титаева Н.А. Ядерная геохимия. М.: Изд-во МГУ, 2000. – 336 с.
  2. Allègre C.J. Isotope geology. University Press, 2008. – 512 p.
  3. Criss R.E. Principles of stable isotope distribution. Oxford University Press, 1999. – 265 p.
  4. Dickin A. Radiogenic Isotope Geology. Cambridge. University Press, 2005. – 509 p.
  5. Hoefs J. Stable Isotop Geochemistry. Springer, 2009. – 293 p.

Додаткова література:

  1. Isotopic Signatures and Sedimentary Records. Clauer N., Chaudhuri S. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1992. – 531 p.
  2. Ohmoto H. Stable isotope geochemistry of ore deposits // Rev. Mineral. – 1986. – Vol. 16. – P. 491-559.

Силабус: Геохімія ізотопів

Завантажити силабус