Екологічна культура

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110ГЛЕм-11КНИШ І. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо екологічної культури у сучасному світі. Предметом дисципліни є знання (система даних) щодо гуманістичних життєвих цінностей
та орієнтирів у людському житті з огляду на збалансований розвиток суспільства та збереження усіх компонентів довкілля

Рекомендована література

Основна література
1. Глухова Г.Г. Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів
вищих технічних навчальних закладів. Автореф. дис. канд. пед. наук. – К., 2008.–
23 с
2. Дробноход М.І. та інші. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: [Кол.
моногр.] / М.І. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.І. Іваненко. –К.: МАУП, 2000. – 76 с.
3. Злобін Ю.А. Основи екології.К.: «Лібра», ТОВ, 1998.– 248с.
4. Крисаченко В. Екологічна культура: теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Крисаченко; Міжнар. фонд “Відродження”. – Київ: Заповіт, 1996. – 352 с
5. Малимон С.С. Основи екології. Підручник.– Вінниця: Нова книга, 2009.– 240 с.

Силабус: Екологічна культура

Завантажити силабус