Бакалавр

Галузь знань: 10  Природничі науки

103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю

101 Екологія

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля