Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів
з спеціальності “Науки про Землю”
впорядковані з урахуванням спеціалізацій


Спеціалізації:

– Геологія;

– Мінералогія;

– Інженерна геологія та гідрогеологія;

– Геологія нафти і газу;

– Комп’ютерні технології в науках про Землю.

Випускаючі кафедри:


I курс:


II курс:


ІІІ курс:


ІV курс:


“Екологія”

Спеціалізація: Екологія геологічного та суміжних середовищ

Випускаючі кафедри:


I курс:


II курс:


IIІ курс:


IV курс: