Бакалавр

Галузь знань 103 “Науки про Землю”

Освітня програма: Геологія. Компютерні технології в науках про Землю

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 2 Залік
Фізика 32 16 3 Іспит
Хімія 32 16 3 Іспит
Вища математика 32 32 4 Іспит
Біологія 16 16 2 Залік
Загальна геологія з основами екології 32 32 Іспит
Основи палеонтології 32 32 Залік
Іноземна мова 64 Залік
Фізвиховання 32 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Топографія з основами шеолезії 16 16 2 Залік
Загальна геологія з основами екології 32 32 4 Іспит
Основи фізики Землі 32 32 Залік
Неорганічна хімія Іспит
Іноземна мова 64 Залік
Фізвиховання 32 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 4 Залік
Безпека життєдіяльності і охорона праці 16 32 3 Залік
Основи геофізики 32 16 3 Іспит
Історична геологія 32 32 4 Іспит
Мінералогія 32 32 Іспит
Інформатика з основами геоінформатики 32 2 Залік
Спеціалізація – Геологія
Структурна геологія 32 2 Залік
Інформатика з основами геоінформатики 32 2 Залік
Інформатика з основами геоінформатики 32 2 Залік

 

3-й курс

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філософія Іспит
Геоінформаційні технології Іспит
Основи гідрогеології та інженерної геології Іспит
Геоморфологія з основами четвертинної геології Іспит
Основи петрографії Іспит
Математична статистика та обробка геологічної інформації Іспит
Літологія Іспит
Спеціалізація – Геологія
Петрографія кристалічних порід Іспит
Теорія рудогенезу Іспит
Спеціалізація “Комп’ютерні технології в науках про Землю”
ГІС в науках про Землю Іспит
Теорія рудогенезу Іспит

 

4-й курс

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української культури Залік
Основи геохімії Іспит
Геологія України Іспит
Спеціалізація – Геологія
Геотектоніка Іспит
Геологія родовищ корисних копалин Іспит
Геологія Європи Залік
Геологорозвідувальна справа Залік
Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин Залік
Економіна геологія Залік
Спеціалізація “Комп’ютерні технології в науках про Землю”
Геотектоніка Іспит
3-D моделювання геологічних об’єктів Іспит
Геологія Європи Залік
Геологорозвідувальна справа Залік
Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин Залік
Економіна геологія Залік

 


 

 

Силабуси з спеціальності 103 “Науки про Землю”

Нормативні дисципліни

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни для студентів другого курсу ОКР “Бакалавр”

Робоча навчальна програма

РНП_Науки_про_Землю_2020-2021

 


Силабуси з спеціальності 101 “Екологія”

Нормативні дисципліни

Робоча навчальна програма

РНП_Екологія_2020-2021