Бакалавр

Навчальний план – Геологія

Галузь знань 103 “Науки про Землю”

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна геологія 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
32 48 2:3 Іспит
48 48 64 3:3 Іспит
32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік

 


Силабуси з спеціальності 103 “Науки про Землю”


Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни для студентів другого курсу ОКР “Бакалавр”

Робоча навчальна програма

РНП_Науки_про_Землю_2020-2021

 


Силабуси з спеціальності 101 “Екологія”

Нормативні дисципліни

Робоча навчальна програма

РНП_Екологія_2020-2021