Бакалавр

Робочі навчальні плани та Силабуси з спеціальності 103 “Науки про Землю”


Спеціалізації:

– Геологія;

– Мінералогія;

– Інженерна геологія та гідрогеологія;

– Геологія нафти і газу;

– Комп’ютерні технології в науках про Землю.

 


I курс:


II курс:


ІІІ курс:


ІV курс:


“Екологія”

Спеціалізація: Екологія геологічного та суміжних середовищ

спеціальність 101 Екологія
Нормативні дисципліни

 

Випускаюча кафедра:екологічної та інженерної геології і гідрогеології


I курс:


II курс:


IIІ курс:


IV курс: