Бакалавр


Силабуси з спеціальності 103 “Науки про Землю”


Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни для студентів другого курсу ОКР “Бакалавр”

Робоча навчальна програма

РНП_Науки_про_Землю_2020-2021

 


Силабуси з спеціальності 101 “Екологія”

Нормативні дисципліни

Робоча навчальна програма

РНП_Екологія_2020-2021