Періодичні видання факультету

Вісник ЛНУ. Серія: геологічна
Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1962

Проблематика:

 актуальні питання геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14609-3580 Р від 28.10.2008 р.

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р геол. н., проф. Павлунь Микола Миколайович

Відповідальний секретар:

канд. геол.-мін. наук, доцент Білоніжка Петро Михайлович
Члени редколегії:  1. О.Б. Бобров, д-р геол.-мін. наук, проф. (Інститут геології, геохімії і мінерагенії НАНУ, м. Київ)
2. І. Буйневич, проф. наук про землю (Коледж науки і технології університету Темпл, США)
3. В.М. Волошин, канд. геол.-мін. наук, доц.
4. В.М. Гулій, д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб.
5. В.П. Кирилюк, д-р геол.-мін. наук, проф.
6. В.М. Ковалевич, д-р геол.-мін. наук, проф. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАНУ, м. Львів)
7. М.С. Ковальчук, д-р геол. наук, ст. наук. співроб. (Інститут геологічних наук НАНУ, м. Київ)
8. Ю.З. Крупський, д-р геол.-мін. наук, проф.
9. П. Кшивец, д-р геології, проф. (Інститут геологічних наук, Польська академія наук)
10. Р.Й. Лещух, д-р геол.-мін. наук, проф.
11. Ю.В. Ляхов, д-р геол.-мін. наук, проф.
12. Ю.В. Максимчук, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Карпатське відділення інституту геофізики НАНУ, м. Львів)
13. Д.В. Малицький, д-р фіз.-мат. наук (Інститут геофізики НАНУ, м. Київ)
14. О.І. Матковський, д-р геол.-мін. наук, проф.
15. М. Бомбель, д-р геології, проф. (Варшавський університет, Польща)
16. М.І. Павлюк, д-р геол.-мін. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАНУ, м. Львів)
17. Л.З. Скакун, канд. геол.-мін. наук, доц.
18. О.С. Ступка, д-р геол.-мін. наук, проф. (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАНУ, м. Львів)
19. В.І. Узіюк, д-р геол.- мін. наук, проф.
20. В.О. Федишин, д-р геол. наук (УкрДГРІ)
21. Ю.І. Федоришин, д-р геол. наук, доц. (ТзОВ “НВКП Геосервіс”, м. Львів)
22. В.В. Фурман, канд. фіз.-мат. наук, доц.
23. Г.М. Яценко, д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб.

Вимоги до оформлення статтей

Адреса редакції: Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра геології  корисних копалин
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 272-80-56
E-mail:Сайт Вісника Архів випусків

Мінералогічний збірник
Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1947

Проблематика:

 актуальні питання мінералогії, геохімії, петрології та екології України та інших регіонів.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14604-3575 Р від 29.10. 2008 р.

Періодичність:

1-2 раз на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р геол.-мін. наук, проф.  Матковський Орест Іллярович

Заступник головного редактора:

д-р геол. наук, проф. Павлунь Микола Миколайович

Відповідальний секретар:

канд. геол.-мін. наук, доц. Сливко Євгенія Мартинівна

Члени редколегії:

канд. геол.-мін. наук, доц. С. Бекеша; канд. геол.-мін. наук, доц. П. Білоніжка; д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб. В. Гулій; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Євтєхов; д-р природничих наук, доц. С. Єлєнь (Словаччина); д-р геол.-мін. наук, проф. П. Заріцький; д-р геол. наук, проф. Ф. Зузук; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Квасниця; д-р геол. наук, проф. М. Ковальчук; д-р геол.-мін. наук, проф. Ю. Ляхов; д-р геол. наук, проф. В. Мельничук; д-р геол. наук, ст. наук. співроб. І. Наумко; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Павлишин; габілітований д-р, проф. Я. Пршек (Польща); канд. геол.-мін. наук, доц. Л. Скакун; д-р геології, проф. Х. Стейн (США); д-р геол. наук, доц. Ю. Федоришин; д-р геол. наук, проф. О. Чепіжко; д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб. Г. Яценко.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра мінералогії
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 239-47-00
E-mail: emslivko@i.ua; slivko.55@mail.ru
Сайт: http://geology.lnu.edu.ua/Science/mineralogy_works.htm

Палеонтологічний збірник
Статті зі збірника 
Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1961

Проблематика:

актуальні питання палеонтології, тафономії, палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кайнозою України

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія №14605-3576Р від 29.10. 2008 р.

Періодичність:

1 раз на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р геол.-мін. наук, проф. Лещух Роман Йосипович

Заступник головного редактора:

д-р геол.-мін. наук, академік НАН України Гожик  Петро Феодосійович (Інститут геологічних наук НАН України)

Відповідальний секретар:

канд. геол. наук, доц. Данилів Андрій Ярославович

Члени редколегії:

1. Л. Бало(т), д-р (Університет Провансу Екс-Марсель, м. Марсель, Франція)
2. Н.І. Дикань, д-р геол. наук, пров. наук. співроб. (Інститут геологічних наук НАНУ)
3. Г.І. Гоцанюк, канд. геол. наук, доц.
4. В.П. Гриценко, канд. геол.-мін. наук (Геологічний музей ННПМ НАНУ)
5. Н.В. Гребенщикова, канд. геол. наук, доц. (Придністровський державний університет ім. Т. Шевченка, м. Тирасполь, Молдова)
6. Є. Дзік, проф. (Варшавський університет, м. Варшава, Польща)
7. М.М. Іванік, д-р геол.-мін. наук (Інститут геологічних наук НАНУ)
8. Д.Л. Кальо, акад. (Таллін, АН Естонії)
9. Е. Кідо, д-р (Інститут наук про Землю, м. Грац, Австрія)
10. Е. Марк-Курік, д-р (АН Естонії, м. Талін)
11. М. Ланчонт, д-р (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща)
12. І.М. Мар’яш, канд. геол. наук
13. В.В. Огар, д-р геол. наук, проф. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
14. О.П. Ольштинська, д-р геол. наук, проф. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
15. Н.К. Оспанова, д-р геол.-мін. наук (АН Таджикістану, м. Душанбе)
16. В.І. Полєтаєв, д-р геол.-мін. наук (Інститут геологічних наук НАНУ)
17. Т. Сатер, д-р (Інститут наук про Землю, м. Грац, Австрія)
18. Б. Вімбледон, проф. (Бристольський університет, Велика Британія)
19. В.І. Узіюк, д-р геол.-мін. наук, проф.
20. Й.В. Царик, д-р біол. наук, проф.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра геології  корисних копалин
вул. Грушевського, 4, Львів, Україна, 79005
Тел.: (032) 239-47-32
E-mail: proceedings.paleontology@lnu.edu.ua
Сайт: http://geology.lnu.edu.ua/Science/paleontology_works.htm