Вітальне слово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вітаємо Вас на інтернет-сторінці геологічного факультету!

Геологічний факультет заснований  у 1945 році його першим деканом, а потім ректором університету, академіком Є. Лазаренком. Тут працювали і навчалися такі видатні вчені, як Олег Вялов,  Євген Лазаренко, Володимир Порфір’єв, Володимир Сельський, Володимир Соболєв, Серафим Субботін, член-кореспондент НАНУ Василь Глушко, професори Давид Горжевський, Володимир Козеренко, Микола Єрмаков, Дмитро Рєзвой, Данило Бобровник, Євген Лазько, Олександр Бобрієвич, Ярослав Кульчицький, Аїда Андрєєва-Григорович, Орест Матковський, Альберт Сіворонов, Григорій Григорчук, Збігнєв Бартошинський, Олександр Бобров, Максим Вітик, Григорій Рудько та ін.

За відомі наукові здобутки лауреатами Державних премій стали Олег Вялов,  Євген Лазаренко, Володимир Соболєв, Василь Єршов, Микола Єрмаков, Євген Лазько,  Ярослав Кульчицький, Орест Матковський, Василь Глушко (двічі), Володимир Павлишин. За відкриття і розвідку родовищ світового рівня 14 випускників факультету відзначено Державними преміями, а випускник 1957 року Євген Чорний став лауреатом цієї премії тричі.

Дійсними членами Академії вищої школи України стали професори Віктор Кирилюк, Альберт Сіворонов, Орест Матковський, Микола Павлунь.

Андрій Богуцький – професор географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка – став почесним доктором “Honoris Causa” університету імені Марії Скадовської Кюрі в Любліні (Польща), який також є членом Національної академії наук і мистецтв Польщі.

За 77 років аспіранти і співробітники факультету захистили 34 докторських і 190 кандидатських дисертацій, а випускники факультету на місцях своєї праці захистили 63 докторських та 187 кандидатських дисертацій.

Саме вони створили фундаментальну наукову та освітню львівську геологічну школу, яка відома далеко за межами університету.

Сьогодні геологічний факультет готує фахівців за ОР Бакалавр за спеціальностями 103 Науки про Землю (освітня програма: Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю) та 101 Екологія (освітня програма: Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля). На ОР Магістр за спеціальностями 103 Науки про Землю (4 освітні програми: Геологія. Геологія нафти і газу. Геохімія та мінералогія. Інженерна геологія та гідрогеологія) та 101 Екологія (освітня програма: Екологічний менеджмент і геотуризм).

Підготовка фахівців і науково-дослідницька робота зосереджена на 4 кафедрах: мінералогії, петрографії і геохімії; загальної та історичної геології і палеонтології; геології корисних копалин і геофізики; екологічної та інженерної геології і гідрогеології. Навчальний процес забезпечує дуже кваліфікований склад викладачів, які є випускниками факультету різних років: 2 доктори наук, професори, 24 кандидатів наук, доцентів, 5 асистентів. Навчальний план органічно збалансований і включає нормативні (цикл загальної підготовки і цикл професійної та практичної підготовки) та вибіркові (цикл загальної підготовки і цикл професійної та практичної підготовки) навчальні дисципліни.

До послуг студентів 3 музеї (мінералогічний, палеонтологічний і рудних формацій) та 2 комп’ютерних класи. Геологічний факультет славиться своїми польовими практиками (навчальними і виробничими), які проводяться на базі польової лабораторії еколого-геологічних досліджень у с. В.Синьовидне Львівської області, Яворівському і Червоноградському гірничорудних районах, на Закарпатті, в Центральних регіонах України на базі регіональних геологорозвідувальних експедицій та природоохоронних організацій – усе це дає змогу готувати високоосвічених фахівців.

Після завершення навчання випускники факультету можуть працювати в геологорозвідувальних експедиціях геологічних виробничих об’єднань Державної геологічної служби України, НАК „Надра України”, системі екологічних управлінь різного рівня, діючих кар’єрах і шахтах з видобутку корисних копалин та відповідних екологічних відділах, науково-дослідних інститутах геологічного, геохімічного і природоохоронного профілю Національної академії наук, галузевому геолого-розвідувальному інституті (м. Київ), проектних і будівельних організаціях (роботи з інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань). Найкращі і найздібніші випускники вступають до аспірантури геологічного факультету університету,  науково-дослідних інститутів геологічного та екологічного профілю Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпра, Одеси, Харкова, Кривого Рогу.

Запрошуємо до вступу на навчання на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка!