Програма вступу в аспірантуру

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури
за спеціальністю
«Геологія металевих і неметалевих корисних копалин»
шифр 04.00.111. Поняття «корисна копалина», «родовище корисної копалини». Мінеральний склад руд родовищ корисних копалин (РКК).
2. Текстури і структури руд. Морфологія і морфометрія рудних покладів (тіл), елементи будови.
3. Генетична класифікація РКК. Поняття «рудної формації». Термінологія.
4. Магматичні РКК. Карбонатити.
5. Пегматити і скарни.
6. Альбітити і грейзени.
7. Гідротермальні родовища. Джерела речовини. Поняття «магматичної дистиляції» та екстрагування речовини водно-сольовим флюїдом. Вторинні метасоматичні зміни порід.
8. Метаморфогенні і метаморфічні родовища.
9. Осадові родовища. Розсипища.
10. Геолого-промислові типи родовищ чорних, кольорових, рідкісних, благородних і радіоактивних елементів. Неметалева сировина: алмаз, п’єзооптичний кварц, ісландський шпат, графіт, слюди, флюорит, азбест, тальк.

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю ГЕОЛОГІЯ МЕТАЛЕВИХ І НЕМЕТАЛЕВИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 04.00.11.pdf