Персонал

Деканат

деканПАВЛУНЬ Микола Миколайовичдекан
заступник деканаГОЦАНЮК Галина Іванівназаступник декана
заступник деканаКОСТЮК Олександр Володимировичзаступник декана
заступник деканаЦІХОНЬ Сергій Івановичзаступник декана

Секретаріат деканату

інженерМОРОЗ Мирослава Романівнаінженер
старший диспетчерІльчишин Олена Євгенівнастарший диспетчер
секретарЛУЦІВ Наталя Володимирівнасекретар

Кафедра геології корисних копалин і геофізики

в.о. завідувача кафедриЦІХОНЬ Сергій Івановичв.о. завідувача кафедри
професорПАВЛУНЬ Микола Миколайовичпрофесор
доцентФУРМАН Віталій Васильовичдоцент
доцентХОМ’ЯК Микола Миколайовичдоцент
асистентВІХОТЬ Юрій Михайловичасистент
асистентГАЙОВСЬКИЙ Олег Володимировичасистент
асистентДАЦЮК Юрій Ростиславовичасистент
асистентШВАЄВСЬКИЙ Олександр Васильовичасистент
інженерЛЕСЬКО Наталія Олексіївнаінженер
інженерМАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології

ІСАЧЕНКОВА Наталія Олексіївна
в.о. завідувача кафедриІВАНІНА Антоніна Валентинівнав.о. завідувача кафедри
професорЛЕЩУХ Роман Йосиповичпрофесор
доцентГЕНЕРАЛОВА Лариса Володимирівнадоцент
доцентГОЦАНЮК Галина Іванівнадоцент
доцентГУБИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентХОМ’ЯК Леонід Миколайовичдоцент
доцентШАЙНОГА Ігор Володимировичдоцент
асистентБОГДАНОВА Мілена Ігорівнаасистент
старший лаборантДОБРОСКОК Тетяна Миколаївнастарший лаборант

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

в.о. завідувача кафедриСКАКУН Леонід Зіновійовичв.о. завідувача кафедри
професорГУЛІЙ Василь Миколайовичпрофесор
професорМАТКОВСЬКИЙ Орест Ілляровичпрофесор
доцентБЕКЕША Сергій Миколайовичдоцент
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцентКОСТЮК Олександр Володимировичдоцент
доцентПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентСЛОВОТЕНКО Надія Олександрівнадоцент
асистентБІЛИК Наталія Теодорівнаасистент
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

Лабораторія еколого-геологічних досліджень

ПАВЛЮК Оксана Миколаївна
завідувачКРЕМІНЬ Надія Юріївназавідувач
інженер 1 категоріїКРІЛЬ Соломія Ярославівнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїСТОЛЯР Ольга Богданівнаінженер 2 категорії

Лабораторія лабораторія стратиграфічних досліджень та геологічної карти і космоаерометодів

завідувачМАР’ЯШ Ігор Михайловичзавідувач
інженер 2 категоріїНИКОРАК Надія Романівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїСПІЛЬНИК Галина Василівнаінженер 2 категорії
старший лаборантТУЗЯК Ярина Мирославівнастарший лаборант

Лабораторія лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології

БУРБАН Катерина Анатоліївна
інженер 2 категоріїСИДОР Юрій Васильовичінженер 2 категорії
інженерІСКРА Мар'яна Володимирівнаінженер
інженерШВЕДА Ірина Степанівнаінженер

Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп'ютерного моделювання

завідувачДВОРЖАК Тетяна Сергіївназавідувач
інженер 1 категоріїПЛАВУЦЬКА Ірина Євгенівнаінженер 1 категорії
інженерЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер

Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу

завідувачДВОРЯНСЬКИЙ Андрій Миколайовичзавідувач
інженер 1 категоріїЧОБА Оксана Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерМИСЯК Іванна Михайлівнаінженер