Персонал

Деканат

деканПАВЛУНЬ Микола Миколайовичдекан
заступник деканаГОЦАНЮК Галина Іванівназаступник декана
заступник деканаКОСТЮК Олександр Володимировичзаступник декана
заступник деканаЦІХОНЬ Сергій Івановичзаступник декана

Секретаріат деканату

інженерМОРОЗ Мирослава Романівнаінженер
старший диспетчерІльчишин Олена Євгенівнастарший диспетчер
секретарЛУЦІВ Наталя Володимирівнасекретар

Кафедра геології корисних копалин

завідувач (сумісник)ЦІХОНЬ Сергій Івановичзавідувач (сумісник)
професорЛЯХОВ Юрій Васильовичпрофесор
професорПАВЛУНЬ Микола Миколайовичпрофесор
професорЯЦЕНКО Герман Михайловичпрофесор
доцентГУБИЧ Ігор Богдановичдоцент
асистентГАЙОВСЬКИЙ Олег Володимировичасистент
асистент (сумісник)ШВАЄВСЬКИЙ Олександр Васильовичасистент (сумісник)

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

завідувачВОЛОШИН Петро Костянтиновичзавідувач
професорКРУПСЬКИЙ Юрій Зеновійовичпрофесор
доцентДЯКІВ Василь Олексійовичдоцент
доцентСЛИВКО Євгенія Мартинівнадоцент
доцентХАРКЕВИЧ Володимир Васильовичдоцент
старший викладачНІКОЛЕНКО Павліна Миронівнастарший викладач
асистентКНИШ Іван Богдановичасистент
старший лаборантБУЧАЦЬКА Ганна Михайлівнастарший лаборант

Кафедра загальної та регіональної геології

в.о. завідувача кафедриХОМ’ЯК Леонід Миколайовичв.о. завідувача кафедри
доцентГЕНЕРАЛОВА Лариса Володимирівнадоцент
доцентКРИЖЕВИЧ Сергій Сергійовичдоцент
доцентМАКОВСЬКИЙ Юрій Станіславовичдоцент
асистентБОГДАНОВА Мілена Ігорівнаасистент
старший лаборантДОБРОСКОК Тетяна Миколаївнастарший лаборант

Кафедра історичної геології та палеонтології

завідувачЛЕЩУХ Роман Йосиповичзавідувач
професорУЗІЮК Василь Івановичпрофесор
доцентГОЦАНЮК Галина Іванівнадоцент
доцентІВАНІНА Антоніна Валентинівнадоцент
доцентШАЙНОГА Ігор Володимировичдоцент
старший лаборантАНДРЮШКО Людмила Гнатівнастарший лаборант

Кафедра мінералогії

Кафедра петрографії

Кафедра фізики Землі

завідувачФУРМАН Віталій Васильовичзавідувач
доцентХОМ’ЯК Микола Миколайовичдоцент
асистентВІХОТЬ Юрій Михайловичасистент
асистентДАЦЮК Юрій Ростиславовичасистент
асистентПАВЛЮК Оксана Миколаївнаасистент
інженер (сумісник)ЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер (сумісник)
інженер (сумісник)ІСКРА Мар'яна Володимирівнаінженер (сумісник)
інженерЛЕСЬКО Наталія Олексіївнаінженер

Лабораторія еколого-геологічних досліджень

завідувачКРЕМІНЬ Надія Юріївназавідувач
інженер 1 категоріїКРІЛЬ Соломія Ярославівнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїСТОЛЯР Ольга Богданівнаінженер 2 категорії
інженерМАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер

Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп'ютерного моделювання

завідувачЛУЧКО Любов Петрівназавідувач
інженерЖОВНІР Ірина Ігорівнаінженер
інженерПЛАВУЦЬКА Ірина Євгенівнаінженер

Міжкафедральна лабораторія геологічної карти і аерометодів

завідувачНИКОРАК Надія Романівназавідувач
інженер 1 категоріїІСАЧЕНКОВА Наталія Олексіївнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїДВОРЖАК Тетяна Сергіївнаінженер 2 категорії
лаборантЛЕМІШКА Ліліанна Адамівналаборант

Міжкафедральна лабораторія літологічних досліджень

завідувачГНАТІВ Ірина Григорівназавідувач
інженер 2 категоріїСИДОР Юрій Васильовичінженер 2 категорії
старший лаборантБУРА Олександра Антонівнастарший лаборант

Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу

завідувачДВОРЯНСЬКИЙ Андрій Миколайовичзавідувач
інженер 1 категоріїЧОБА Оксана Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерМИСЯК Іванна Михайлівнаінженер

Міжкафедральна лабораторія стратиграфії провінцій горючих копалин

завідувачМАР’ЯШ Ігор Михайловичзавідувач
інженер 2 категоріїСПІЛЬНИК Галина Василівнаінженер 2 категорії
старший лаборантТУЗЯК Ярина Мирославівнастарший лаборант

Лабораторія спецметодів вивчення рудних формацій

завідувачГОРІН Михайло Петровичзавідувач

Лабораторія фізики мінералів

завідувачЯЦОЖИНСЬКИЙ Олег Мурмановичзавідувач
інженер 2 категоріїЗІНКЕВИЧ Ірина Ільківнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
інженерШВЕДА Ірина Степанівнаінженер

Лабораторія фізичних методів досліджень у геології

завідувач (сумісник)ДАЦЮК Юрій Ростиславовичзавідувач (сумісник)
інженерІСКРА Мар'яна Володимирівнаінженер
інженерНІКОЛЕНКО Анатолій Євгеновичінженер