ВОЙТОВИЧ Світлана Петрівна

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського, інженер кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: svitlana.voitovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Геохімія шахтних вод вугільної промисловості, гідрогеохімія, геохімія довкілля

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

Статті:

Войтович С. П. Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району / С. П. Войтович // Вісник Львівського Університету. – Серія геологічна. – 2013. – Вип. 27. – С. 138–145.

Войтович С. П. Шахтні води як один із чинників забруднення довкілля Червоноградського гірничопромислового району / С. П. Войтович // Мінералогічний збірник. – 2013. – № 63. – Вип. 1. – С. 94–98.

Войтович С. П. Часові зміни хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району / С. П. Войтович // Вісник Київського національного університету. Геологія. – 2014. – № 2(65). – С.57–62.

Войтович С. П. Геохімічні особливості підземних та шахтних вод вугільних басейнів України (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району і Центрального Донбасу) / С. П. Войтович // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2 (146). – С. 23–30.

Войтович С. П. Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району / С. П. Войтович // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2015. – № 1–2 (166 – 167). – С. 161–173.

Матеріали конференцій:

Войтович С. П. Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району / С. П. Войтович, А. Ю. Сеньковський // Стан і перспективи сучасної геологічної освіти і науки: наук. конф. до 65-річчя геол. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 13–15 жовтня 2010 р. : тези доповідей. – Львів, 2010. – С. 38–40.

Voitovych S. P. Geochemistry of mine waters in Chervonograd Mining Region / Svitlana Voitovych, Andriy Senkovsky // 3rd Intern. Students Geol. Conf.: abstracts. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012. – P. 44–45.

Voitovych S. P. Mine waters as one of the factors of pollution of the environment in Chervonograd mining industrial area / Svitlana Voitovych / 4th Intern. Students Geol. Conf.: Conf. Proceed. – Brno : Masarykova univerzita, 2013. – P. 147.

Войтович С.П. Природа сезонних змін хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району (Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн) / С. П. Войтович // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. конф. до 70-річчя геол. ф-ту ЛНУ ім. І.Франка, 7–9 жовтня 2015 р. : матеріали конференції. – Львів, 2015. – С. 39–40.

 

Біографія

Народилася 23.08.1988 у м. Червоноград Львівської області. У 2005 закінчила Червоноградський навчально-виховний комплекс №10 і нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні». У 2005 році вступила на геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. У 2010 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі петрографії геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Геохімія шахтних вод Львівсько – Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району) за спеціальністю «Геохімія».

Методичні матеріали

Методичні вказівки з підготовки і виконання курсових робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, Н. Т. Білик., С. П. Войтович, У.І. Борняк, Н. О. Словотенко, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 32 с.

Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, С. П. Войтович, Н. О. Словотенко, У. І. Борняк, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 64 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!