Мінералого-геохімічні методи досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ВОЙТОВИЧ С. П.ГЛГ-41

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни “Мінералого-геохімічні методи пошуків” розроблено таким чином, щоби викласти предмет, вказуючи на важливу роль, яку відіграють мінералогічні та геохімічні методи пошуків родовищ корисних копалин. Головним мінералогічним методом пошуків є шліховий метод, який полягає у вивченні шліхових ореолів розсіювання, які утворилися при ерозії корінних порід. Геохімічні методи пошуків корисних копалин – це методи, що базуються на дослідженні закономірностей розміщення хімічних елементів у літосфері, гідросфері, атмосфері й біосфері. Методи дозволяють швидко визначати дуже низькі концентрації хімічних елементів в будь-яких природних матеріалах по великому числу проб і виявляти аномальні ділянки з підвищеним вмістом корисних компонентів. Залежно від типів ореолів розсіювання елементів виділяються такі геохімічні методи пошуків як літохімічний, гідрохімічний, атмохімічний і біохімічний. Серед них найважливіше значення в практиці робіт має літохімічний метод пошуків, що дозволяє здійснювати оцінку рудоносних структур на кількісній основі. У курсі представлено як огляд концепцій, пов’язаних з сучасними тенденціями в розвитку мінералого-геохімічних методів пошуку родовищ корисних копалин так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації основної мети та завдань.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бекеша С.М. Шліховий аналіз. Методичний посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2011 – 47 с.
  2. Бекеша С.М., Білик Н.Т. Діагностика мінералів шліхів: методичні вказівки до лабораторних занять з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 104 с.
  3. Бекеша С.М.,Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.1.– Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 48 с.
  4. Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.2.– Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с.
  5. Білик Н.Т., Скакун Л.З., Бекеша С.М., Побережська І.В. Діагностика мінералів за основними макроскопічними ознаками: навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 108 с.
  6. Мала гірнича енциклопедія: у 3-х т./ за ред. В.С. Білецького. – Д.: Донбас, 2004. – Т. 1: А-К. – 640 с.
  7. Сливко Є.М. Мінералогічний аналіз. Текст лекцій.– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 173 с.
  8. Матковський О.І. Шліховий аналіз. Програма, методичні вказівки і контрольні вказівки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1977. – 28 с.

 

Додаткова література:

1.Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник. – електронний ресурс ННІ «Інститут геодогії». Київ, 2017.

2. Суярко В.Г. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. – Харків: Фоліо, 2015. – 413 с.

Силабус: Мінералого-геохімічні методи досліджень

Завантажити силабус