Бакалаврія

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітня програма: Геологія. Комп’ютерні технології в Науках про Землю

Робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік:

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Витяг з робочого навчального плану

1-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізика 32 16 2:1 Іспит
Хімія 32 16 2:1 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Біологія 16 16 1:1 Залік
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Основи палеонтології 32 32 2:2 Залік
Іноземна мова 64 4 Залік
Фізвиховання 32 2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Топографія з основами геодезії 16 16 1:1 Залік
Загальна геологія з основами екології 32 32 2:2 Іспит
Основи фізики Землі 32 32 2:2 Залік
Неорганічна хімія 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 4 Залік
Фізвиховання 32 2 Залік
Систематична палеонтологія 32 32 2:2 Іспит
Кристалографія 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 4 Залік
Безпека життєдіяльності і охорона праці 16 32 1:2 Залік
Основи геофізики 32 16 2:1 Іспит
Історична геологія 32 32 2:2 Іспит
Мінералогія 32 32 2:2 Іспит
Інформатика з основами геоінформатики 32 2 Залік
Спеціалізації – 1.Геологія 2. Комп’ютерні технології в науках про Землю
Структурна геологія 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 4 Іспит
Стратиграфія 32 48 2:3 Іспит
Прикладна геофізика 32 32 2:2 Іспит
Систематична мінералогія 48 32 3:2 Іспит
Геологічне картування 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Математична статистика та обробка геологічної інформації 32 32 2:2 Іспит
Літологія 48 32 3:2 Іспит
Петрографія кристалічних порід 32 32 2:2 Іспит
Теорія рудогенезу 32 32 2:2 Іспит
Основи седиментології 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української культури 16 16 Іспит
Основи геохімії 48 16 3:1 Іспит
Геологія України 32 32 2:2 Іспит
Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) 16 16 1:1 Залік
Геологія родовищ корисних копалин Іспит
Вибіркові
Мікропалеонтологія 32 16 Залік
Методи літологічних досліджень 32 16 Залік
Структури рудних полів 32 32 Залік

8-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Політологія 16 16 1:1 Іспит
Геологія Європи 32 32 2:2 Іспит
Геологорозвідувальна справа 48 32 3:2 Іспит
Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин 48 32 3:2 Іспит
Вибіркові
Геологічна інтерпретація геофізичних даних 32 32 2:2 Залік
Біостратиграфія 32 32 2:2 Залік

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля

Робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний рік:

2 курс 3 курс 4 курс

Витяг з робочого навчального плану

3-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 4
Загальна екологія і середовищезнавство 32 32 2:2 Іспит
Метеорологія та кліматологія 32 32 2:2 Іспит
Картографічні методи в екології 32 32 2:2 Залік
Безпека життєдіяльності і охорона праці 16 16 1:1 Залік
Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля
Основи картографії 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 4 Іспит
Загальна екологія і середовищезнавство 32 32 2:2 Іспит
Гідрологія 32 32 2:2 Іспит
Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля
Екологічна геологія 32 32 2:2 Залік
Комп’ютерна графіка 32 32 2:2 Залік
Урбоекологія 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля
Еколого-геологічне картографування 32 32 2:2 Іспит
Гідрогеологія 32 32 2:2 Іспит
Управління якістю довкілля 32 32 2:2 Залік
Утилізація та рекуперація відходів 32 32 2:2 Залік
Інженерна геологія 64 64 4:4 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Українська мова (за проф.спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Моніторинг довкілля 64 64 4:4 Іспит
Спеціалізація – Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля
Основи екологічної геоінформатики 16 32 1:2 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Геохімія довкілля 32 16 2:1 Залік
Великий практикум 96 6 Залік

7-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Моделювання та прогнозування стану довкілля 32 16 2:1 Іспит
Заповідна справа 32 16 2:1 Іспит
Екологічна експертиза 32 16 2:1 Залік
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 32 16 2:1 Залік
Гідрогеологія 32 32 2:2 Іспит
Екологічна геологія 32 32 2:2 Іспит
Охорона та захист підземних вод 32 16 2:1 Залік
Геоекологічне моделювання і прогнозування 32 16 2:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекції Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Політологія 10 20 1:2 Залік
Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі) 10 20 1:2 Залік
Екологія видобутку і переробки корисних копалин 30 20 3:2 Залік
Утилізація і рекуперація відходів 30 20 3:2 Залік
Методи еколого-геологічних досліджень 30 20 3:2 Залік
Охорона геологічної спадщини України 30 20 3:2 Залік