Мінералогія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент СКАКУН Л. З.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛГ-21БІЛИК Н. Т., СЛОВОТЕНКО Н. О.
ГЛГ-22БІЛИК Н. Т., СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

Дисципліна “Мінералогія” є фундаментальною, необхідною для розуміння всіх подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.

Викладається в III та IV семестрах в обсязі 175 год, з яких відведено на  лекції – 32 год, лабораторні  заняття – 32 год та самостійну роботу – 26 год. Закінчується іспитом після III семестру. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 4,5 кредита ECTS.

В рамках курсу розглядаються кристалохімічні чинники формування хімічних, оптичних, магнетних, електричних властивостей мінералів та залежності між цими характеристиками та умовами формування мінеральних асоціацій. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи мінералогії. На лабораторних заняттях розглядаються методики опису мінеральних зразків, діагностування мінералів.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Скакун Л.З. Мінералогія (Конспект лекцій) вип..1, 2004.
  2. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. – Київ: Вища школа, 1970. 599 с.
  3. Павлишин В.І., Довгий О.М. Мінералогія. Київ:ВЦ«Київський університет», 2009.
  4. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. – Київ:ВЦ«Київський університет», 1998.

Силабус: Мінералогія

Завантажити силабус