СКАКУН Леонід Зіновійович

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: leonid.skakun@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Рудна мінералогія, мінералогія і геохімія гідротермальних родовищ, генетична мінералогія

Курси

Публікації

«Невидимое» золото в рудах месторождений и проявлений Украины (в співавтор. із А. А. Вальтером) // Минерал. журнал. — 1995. — 17 — № 2. — С. 20-28.
Минералы Украинских Карпат. Оксиды, гидроксиды, хлориды, йодиды, фториды (Отв. ред. В. М. Квасныця, А. А. Кульчицкая, О. И. Матковский). — Київ: Наукова думка, 1995. — 138 с.
Минералогическая модель эпитермальных месторождений Береговского рудного поля (в співавторстві з Біруком С. В., О. В. Ємцем і Матковським О. І.) // Ore deposits exploration: Proc. Internat. Sympos., — Belgrad, 1997. p. — 285—290.
Парагенезис Bi-Pb-Cu-Ag сульфідів і сульфосолей в золото-поліметалічних рудах Берегівського рудного поля (в співавторстві з Біруком С. В. і Матковським О. І.) // Минералогический журнал, 1998, т. 20, N 4, с. 17-25.
Співвідношення гексагонального та моноклінного піротинів в рудних зонах Майського золоторудного родовища. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. № 13, 1999. — С. 62-70 (в співавторстві з Мудровською І. В., Ємцем О. В.)
Геологія та структура Майського золоторудного родовища (Середнє Побужжя) (співав. Меркушин І. Є., Бобров О. Б., Сіворонов А. О., Фаворов В. О.)// Вісник Львівського університету. Серія геологічна. № 13, 1999. — С. 49-55.
Піротин в рудних зонах Майського золоторудного родовища: особливості складу та місце в процесі рудоутворення (співавтори Мудровська І. В., Меркушин І. Є.) // Мінералогічний збірник Львівського університету — 1999. — вип. 1. — № 49. — С. 165—182
Полібазит та піраргірит Мужієвського родовища (в співавторстві з Ємцем О.В) // Мінералогічний збірник Львівського університету — 1999. — вип.1. — № 49. — С. 196–203.
Bismuth minerals of the Beregovo ore field: mineral assemblages and spatial zonation (Transcarpathian, Ukraine) (у співавторстві з Біруком С. В.) // Geological Quarterly, 2000, v. 44, № 1. — pp. 39–46.
Самородне золото Майського золоторудного родовища (співавтори Мудровська І. В., Меркушин І. Є.) // Мінералогічний збірник Львівського університету. — 1999. — вип. 2, № 49.
Бурноніт в рудах Мужієвського родовища (у співавторстві з Ємцем О. В.)//Мінералогічний збірник Львівського університету — 1999. — вип. 2. — № 49.
Числове моделювання умов формування срібного зруденіння Мужієвського родовища (в співавторстві з Ємцем О. В.) // Мінералогічний збірник Львівського університету — 2000. — вип. 1. — № 50.

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!