Теоретичні основи фізики мінералів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГЛХм-11доцент БЕКЕША С. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для ознайомлення студентів з теоретичними і методологічними основами фізики мінералів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій вивчення основ фізичних теорій твердого тіла, вивчення типів дефектів будови кристалів мінералів, вивчення фізичних основ методів дослідження мінералів, так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації основної мети та завдань.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1966. 190 с.
  2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 315 с
  3. Марфунин А.С. Введение в физику минералов. М.: Недра, 1974. 328 с.
  4. Методы минералогических исследований: Справочник (под ред. А.И. Гинзбурга). М.: Недра, 1985. 480 с.

Додаткова література:

  1. Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.2. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 104 с.
  2. Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. – М.: Мир, 1987. 592 с.
  3.  Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П., Посухова Т.В., Сергеева Н.Е. Электронно-зондовые методы изучения минералов. М.: Изд-во МГУ, 1987, 231 с.

Силабус: Теоретичні основи фізики мінералів

Завантажити силабус