Теоретичні основи фізики мінералів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент СКАКУН Л. З.ГЛХм-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для ознайомлення студентів з теоретичними і методологічними основами фізики мінералів. Фізика мінералів займає проміжне положення між матеріалознавством, циклом наук про Землю і технологією переробки і використання мінеральної сировини. Фізика мінералів має фундаментальне значення для пізнання природи мінеральної речовини, відіграє важливу роль в розробці наукових основ пошукової і технологічної мінералогії, мінералогічного матеріалознавства, фізики гірських порід тощо. На основі фізики мінералів розробляють критерії прогнозу рудних родовищ корисних копалин при активних і пасивних методах зондування земної поверхні. Теоретичне розуміння природи і властивостей мінералів базується на розрахунках хімічних зв’язків і електронної структури в рамках теорій кристалічного поля, молекулярних орбіталей, зонної теорії. Тому у курсі представлено як огляд концепцій вивчення основ фізичних теорій твердого тіла, вивчення типів дефектів будови кристалів мінералів, вивчення фізичних основ методів дослідження мінералів, так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації основної мети та завдань.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.2. -– Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. -– 104 с.
  1. Квасниця В.М. Мікродіаманти з неогенового розсипу Зелений Яр (Росинсько-Тікицький мегаблок Українського щита). – Мінерал. журнал, 2021, 43(2). С. 3-11.
  1. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. – Київ: Вища школа, 1970. – 599 с.
  2. Мала гірнича енциклопедія: у 3-х томах/ за ред. В.С. Білецького: – Д.: Східний видавничий дім, 2013. – Т. 3. – С-Я. -– 644 с. нциклопедія
  3. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. – Київ: Київський університет, 1998. -– 320 с.
  4. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів. – Київ: Київський університет, 2000. – 186 с.
  1. Палкіна О.Ю., Фалькович О.Л. Мінералогічні пошукові ознаки для перспектив діамантоносності надр України (за фізіографічними та фотолюмінесцентними даними). – Мінерал. журнал, 2021, 43(1). С. 68-86.

 

Додаткова література:

  1. Платонов О.М. Фізика мінералів на теренах України. До 100-річчя від дня народження М.П. Семененка // Зап. Укр. мінерал. т-ва. – 2005. – 2. – С. 5-20.

Інтернет ресурси:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral#Physical_properties

https://www.3carata.com.ua/ua/colored_stones.html

Силабус: Теоретичні основи фізики мінералів

Завантажити силабус