Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти:

Держбюджетна тема “Нові речовини, матеріали, види матерії та підходи до енергозбереження та охорони довкілля”. Шифр №П2-БФ (номер державної реєстрації 0121U113567). Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри експериментальної фізики Волошиновський А.С.,  Термін виконання: 01.01.2021р. – 31.12.2021р. Обсяг фінансування у 2021 році – 988,480 тис. грн (47,114 тис. грн – кафедра мінералогії, петрографії і геохімії).

ГЗ-53П “Вдосконалення методики геологічного вивчення та картографування фундаменту Українського щита за результатами геолого-формаційних досліджень”

Науковий керівник – проф. Сіворонов А. О.
Термін виконання: 01.01.2010 – 31.12.2011

ГЗ-103П “Формаційні основи розчленування гранітоїдів, вивчення тектонічної структури та вдосконалення хроностратиграфічної схеми докембрію Українського щита”

Науковий керівник – проф. Сіворонов А. О.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

Гі-84П “Деталізація стратиграфії мезозойських відкладів Карпатської нафтогазоносної області з метою підвищення ефективності пошуків у них нафти і газу”

Наукові керівники – проф. Лещух Р. Й.
Термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2012

ГМ-06Ф “Мінералого-генетичні моделі гідротермальних процесів, що сприяють формуванню деяких родовищ України”

Наукові керівники – проф. Матковський О. І., доц. Скакун Л. З.
Термін виконання:  01.01.2009 – 31.12.2011

Гм-104Ф “Oнтогенетичні та фізико-хімічні моделі мінеральних агрегатів як відображення динаміки гідротермальних рудоутворювальних систем”

Науковий керівник – проф. Матковський О. І.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2014

ГК-03Ф “Теоретичні підгрунтя і практика формування термобарогеохімічного прогнозно-розшукового комплексу постмагматичних рудних формацій”

Науковий керівник – проф. Павлунь М. М.
Термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2011

Гк-04Ф “Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті»”

Науковий керівник – проф. Яценко Г. М.
Термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2012

Гк-102П “Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України”

Науковий керівник – проф. Яценко Г. М.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2013

Гк-101Ф “Термобарогеохімічні дослідження золоторудних формацій України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні оцінки”

Науковий керівник – проф. Павлунь М. М.
Термін виконання: 1.01.2012 — 31.12.2014

ОБ-35Ф “Розвиток теорії та моделювання термодинамічних процесів у корі та мантії Землі”

Наукові керівники – проф. Ткачук В. М., доц. Фурман В. В.
Термін виконання: 1.01.2009 — 31.12.2011

ОБ-128Ф “Термодинамічні характеристики та моделювання термомеханічних процесів у неоднорідних середовищах активних зон взаємодії кори і мантії Землі”

Наукові керівники – проф. Ткачук В. М., доц. Фурман В. В.
Термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2014

Пі-57Б “Математичне моделювання та інформаційні технології в проблемно-орієнтованих системах”

Науковий керівник – проф. Шинкаренко Г. А.
Термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2002