Спецрада

Наказом Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03. 2016 року на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка затверджено спеціалізовану вчену ради Д 35.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» та 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» терміном на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04

Голова ради:
1. Павлунь Микола Миколайович, д.геол.н., професор, декан факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11.

Заступник голови:
2. Сіворонов Альберт Олексійович, д.геол.-мін.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01.

Вчений секретар:
3. Хом’як Леонід Миколайович, к.геол.н., доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01.

Члени ради:
4. Дригант Данило Михайлович, д.геол.-мін.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Державний природознавчий музей, спеціальність 04.00.01;

5. Ісаков Леонід Васильович, д.геол.н., професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 04.00.01;

6. Каталенець Анатолій Іванович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 04.00.11;

7. Крупський Юрій Зіновійович, д.геол.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01;

8. Лещух Роман Йосипович, д.геол.-мін.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01;

9. Ляхов Юрій Васильович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11;

10. Матковський Орест Іллярович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11;

11. Мельничук Віктор Григорович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 04.00.01;

12. Миськів Мар’ян Григорович, д.х.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11;

13. Михайлов Володимир Альбертович, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 04.00.11;

14. Орлінська Ольга Вікторівна, д.геол.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 04.00.11;

15. Позняк Степан Павлович, д.г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.11;

16. Узіюк Василь Іванович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01;

17. Яценко Герман Михайлович, д.геол.-мін.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 04.00.01.

Робота спецради.doc

Дисертації, автореферати та відгуки опонентів