Твої перспективи

Після завершення навчання випускники факультету можуть працювати в геологорозвідувальних експедиціях геологічних виробничих об’єднань Державної геологічної служби України, НАК „Надра України”, системі екологічних управлінь різного рівня, діючих кар’єрах і шахтах з видобутку корисних копалин та відповідних екологічних відділах, науково-дослідних інститутах геологічного, геохімічного і природоохоронного профілю Національної академії наук, галузевому геолого-розвідувальному інституті (м.Київ) і його 4-х філіях – Львові, Дніпропетровську, Чернігові і Сімферополі, проектних і будівельних організаціях (роботи з інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань). Найкращі і найздібніші випускники вступають до аспірантури на геологічному факультеті університету та на геологічні факультети і науково-дослідні інститути геологічного та екологічного профілю мм .Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Донецька, Кривого Рогу.

Перелік підприємств, установ та організацій,
які уклали угоди про співпрацю та подальше працевлаштування випускників геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка

1. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
2. ДП “Національної акціонерної компанії “Надра України” Західукргеологія”
3. Карпатське відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України
4. Інститут геологічних наук НАН України
5. Приазовська геологорозвідувальна експедиція КП “Південукргеологія”
6. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
7. Львівська міська громадська організація спелеоклуб “Циклоп”
8. Тернопільське обласне управління водних ресурсів
9. Львівське обласне управління водних ресурсів
10. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
11. Державна служба геології та надр України
12. Регіональні геологорозвідувальні експедиції Держгеолслужби
13. ДП “Львіввугілля”
14. Державний природознавчий музей НАН України