Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Старости академічних груп (2017-2018 рр.)

ІII курс
ГЛГ-31 – Кротюк Олександра
ГЛГ-32 – Демус Олександр
ГЛЕ-31 – Герштун Ольга

ІV курс
ГЛГ-41 – Огоринська Наталія
ГЛГ-42 – Павлів Оксана
ГЛЕ-41 – Співак Вікторія

V курс
ГЛГ-51 – Легкий Андрій
ГЛГ-52 – Андреєва Марія

VI курс
ГЛГ-61 – Буштин Ілона
ГЛГ-62 – Іванська Мар`яна

 

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

 

Порадники студентських груп геологічного факультету на 2017-18 навчальний рік:

 ГЛГ-11Білик Н.Т.

ГЛЕ-11Кремінь Н.Ю

ГЛГ-21Іваніна А.В.

ГЛЕ-21Сливко Є.М.

ГЛГ-31Гайовський О.В.

ГЛГ-32 – Борняк У. І.

ГЛЕ-31 – Дяків В.О.

ГЛГ-41Шайнога І.В.

ГЛГ-42Хомяк Л. М.

ГЛЕ-41 – Книш І.Б.