Магістр

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія нафти і газу

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геохімія та мінералогія

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Інженерна геологія та гідрогеологія

 

Спеціальність: 101 Екологія

Освітньо-професійна програма: Екологічний менеджмент і геотуризм