Магістр

Галузь знань: 10  Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія

Кваліфікація: Магістр з Наук про Землю (Геологія)

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геологія нафти і газу

Кваліфікація: Магістр з Наук про Землю (Геологія нафти і газу)

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма: Геохімія та мінералогія

Кваліфікація: Магістр з Наук про Землю (Геохімія та мінералогія)

 

Спеціальність: 103 Науки про Землю Заочна форма навчання

Освітньо-професійна програма: Інженерна геологія та гідрогеологія

Кваліфікація: Магістр з Наук про Землю (Інженерна геологія та гідрогеологія)