Магістри

 

Робочі навчальні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 103 Науки про Землю

РНП_Геологія_2020-2021

РНП_Геохімія_2020-2021

РНП_Інженерна_геологія_гідрогеологія_2020-2021

РНП_Геологія_нафти_газу_2020-2021

 

Нормативні дисципліниОсвітня програма Геологія

Силабус_Термодинаміка природних процесів

Силабус_Мінерально-сировинна база України

Силабус_Методи палеонтологічних досліджень

Силабус_Корисні копалини України

Методи петрологічних досліджень

Петрологія

 

Нормативні дисципліниОсвітня програма Геологія нафти і газу

Силабус_Науково-дослідний практикум

Силабус_Основи підрахунку запасів нафти і газу

Геологія родовищ нафти і газу

 

Робоча навчальна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 101 Екологія

Нормативні дисципліни

Силабус ОхоронаГСУ

Силабус Управління природоохоронною діяльністю

 

Перелік студентів, рекомендованих на бюджетну форму навчання в магістратуру 2020 р.н

Магістри, 103 Науки про Землю, Геологія

Магістри, 101 Екологія, Екологічний менеджмент і геотуризм

Магістри, 103 Науки про Землю, Геохімія і мінералогія