Магістр

Перелік студентів, рекомендованих на бюджетну форму навчання в магістратуру 2020 р.н

Магістри, 103 Науки про Землю, Геологія

Магістри, 101 Екологія, Екологічний менеджмент і геотуризм

Магістри, 103 Науки про Землю, Геохімія і мінералогія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 103 Науки про Землю

Спеціалізація “Геологія “


Спеціалізація “Геохімія та мінералогія”


Спеціалізація “Геологія нафти і газу “