Магістр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 103 Науки про Землю

Спеціалізація “Геологія “


Спеціалізація “Геохімія та мінералогія”


Спеціалізація “Геологія нафти і газу “