Геологія

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Геологія

Проєкт ОПП

Освітньо-професійна програма

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні навчальні дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Геодинаміка

Геологія нафти і газу

Мінерально-сировинна база України

Геохімія

Методи стратиграфічних досліджень

Комплексування геофізичних методів

Екологічна геологія

ОПП Геологія

Металогенія

Методи палеонтологічних досліджень

Геодинамічні реконструкції

Науково-дослідний практикум

Металогенія докембрію

Вибіркові навчальні дисципліни

Критична мінеральна сировина

Структурний аналіз

Методи картування складнодислокованих територій

Структурно-парагенетичний аналіз

Моделювання родовищ корисних копалин

Моделювання геологічних процесів

Моделювання складних природних систем

Мікропалеонтологічний аналіз

Стратиграфія нафтогазоносних провінцій

Геолого-генетичні типи золоторудних полів

Ендогенні рудні формації

Геологія докембрію

Методологія геологічних наук

Геологія океану

Морська геологія

Динамічна геологія

Репозитарій магістерських робіт

2023 рік

Теми магістерських робіт кафедри геології корисних копалин і геофізики

Теми магістерських робіт кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

2022 рік

Денісевич ІлонаГеологічна будова території в нижній течії р. Опір та структурно-речовинні особливості верхньоеоценової олістостроми

Дмитрах Олена, Савостяник ЛюдмилаВізуальна характеристика брукованого покриття з природного каменю вулиць Львова”

Кагало МаксимПалеонтологічні знахідки в геосайтах силуру Каньонового Подністров’я – перспективи їх дослідження та збереження”

Качан СергійГеологічна будова і речовинний склад рудних покладів Валки–Гацківського та Тростянецького родовищ титану”

Терлецький ОлексійМакрофауна юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат як об’єкт геотуризму (на прикладі Приборжавського кар’єру)”

2021 рік

Карнаухова Любава “Геологічна будова та походження Бовтиської структури”

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Павлуня Миколи Миколайовича mykola.pavlun@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геодинамічні реконструкції 32 2:0 Іспит
Металогенія 32 16 2:1 Іспит
Методи палеонтологічних досліджень 32 16 2:1 Іспит
Навчальна магістерська (польова) практика ГЛГм-11 270 0:16,9 Диф. залік
Науково-дослідний практикум (Геологія) 32 0:2 Курсова робота
Критична мінеральна сировина 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Моделювання родовищ корисних копалин
Структурний аналіз
16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота (ГЛГм-21, ГЛНм-21) 0:0 Іспит
Металогенія докембрію 32 16 2:1 Залік
Геолого-генетичні типи золоторудних полів 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Геологія докембрію
Геологія океану
16 1:0 Залік
Мікропалеонтологічний аналіз 16 1:0 Залік