Методи палеонтологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ГОЦАНЮК Г. І.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛГм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення еволюції життя на Землі та розвиток різних палеоекосистем у просторі та часі. Предметом навчальної дисципліни є скам’янілі рештки з вмісних порі, які існували в геологічному минулому. Головними методами вивчення яких є морфолого-порівняльний та філогенетичний за допомогою яких зможуть діагностувати рештки викопних організмів та відносний вік порід. У курсі є акцент на головні групи морських безхребетних організмів, які є породотворними та ортостостратиграфічними. На лабораторних заняттях здобувачінабуваютьнавичкипрепарування палеонтологічного матеріалу, зокрема механічному і хімічному та є акцент на проблемні питання певних груп фауни. Завершується курс розглядом методів спеціального фотографування і виготовлення рисунків для палеонтологічних публікацій у фахових виданнях.

Силабус: Методи палеонтологічних досліджень

Завантажити силабус