ГОЦАНЮК Галина Іванівна

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, заступник декана геологічного факультету

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: halyna.hotsanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

палеонтологія, стратиграфія, палеонтологічне обґрунтуванням віку, стратифікація та кореляція юрських відкладів Українських Карпат, монографічне вивчення головоногих молюсків , геологія Пенінської зони Українських Карпат, детальна біостратиграфія, палеогеографія та історія геологічного розвитку Карпатського регіону, біостратиграфічний поділ і кореляція юрських нафто-газоносних відкладів Українських Карпат.

Вибрані публікації

 1. Перші знахідки представників родини Asridoceratidae в юрських відкладах Українських Карпат. //Г.І. Гоцанюк/ Палеонтологічний збірник №38, 2006. – С. 46–49.
 2. Визначник решток палеоорганізмів //Г.І. Гоцанюк, А.В. Іваніна, І.В. Шайнога, Я.М. Тузяк, В.І. Узіюк // Навчально-методичний посібник.– 165 с.
 3. Гетанг-синемюрські амоніти Пенінської зони Українських. //Гоцанюк Г., Мураль М.// Палеонтологічний збірник №41, 2009. – С. 22–26.
 4. Систематичний склад юрських амонітів Пенінської зони Українських Карпат // Гоцанюк Г// Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу. Тези доп. Всеукр. наук. конф. (6-8 жовтня 2011). Львів. – С. 24–25.
 5. Палеонтологічне обґрунтування стратифікації та кореляції юрських розрізів Передкарпатського і Переддобруджського прогинів //Лещух Р.Й, Гоцанюк Г.І., Старжинський О.М., Шайнога І.В)// Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: матеріали ХХХІV сесії Палеонтологічного товариства, зб. наук. пр. ІГН НАН України, 2012. – С. 38–40.
 6. Систематичний склад юрських амонітів Пенінської зони Українських Карпат / Гоцанюк Г.І. // Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу. Тези доп. Всеукр. наук. конф. (6-8 жовтня 2011). Львів. – С. 24–25.
 7. До питання виділення місцевих стратонів юри Українських Карпат //Г.І. Гоцанюк// Комплекс стратиграфічних методів пад час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України.: Тези доп. Всеукр. наук. конф. (4-6 жовтня 2012), Львів, 2012. – С. 13-14
 8. Нові дані до обгрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат /Гоцанюк Г., Мураль М.// Современные проблемы геологических наук. Сб. науч. тр. посвященный 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского – Киев-Олевск, 2013. –  С. 132-135.
 9. Стратиграфічне поширення амонітів з юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат // Гоцанюк Г.І. /Актуальні питання геологічних досліджень в Україні. Матеріали IV Всеукр. наук. конф. (3-6 жовтня 2013), Львів. – С. 27–29.
 10. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у 2 т. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / від. ред. П.Ф. Гожик, Київ: Логос, 2013. – 638 с. Співавтори: П.Ф. Гожик, В.М. Семененко, Н.В. Маслун, В.І. Полєтаєв, М.М. Іванік, Т.П. Міхницька, В.Я. Веліканов, В.Г. Мельничук, Л.І. Константиненко, В.В. Кир’янов, П.Д. Цегельнюк, О.Ю. Котляр, О.І. Берченко, М.В. Вдовенко, В.Ф. Шульга, Т.І. Немировська, О.К. Щоголєв, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко, Д.М. П’яткова, Л.Ф. Плотнікова, Р.Й. Лещух, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, Л.М. Якушин, О.В. Анікеєва, О.Д. Веклич, М.Г. Приходько, Я.М. Тузяк, Л.М. Матлай, Ю.Б. Доротяк, І.В. Шайнога, Ю.В. Клименко, Г.І. Гоцанюк.
 11. Еволюція палеонтології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (90 років кафедрі історичної геології і палеонтології) / Іваніна А.В, Гоцанюк Г.І.// Проблеми геології фанерозою України. Матеріали V Всеукр. наук. конф. (8-10 жовтня 2014), Львів, – С. 32–36.
 12. XXXV сесія Українського Палеонтологічного товариства присв’ячена 90-річчю кафедри палеонтології у Львівському університеті / Гоцанюк Г. / Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. – 2014. – Вип. 28. – С. 198–201.
 13. Сучасний стан палеонтологічного обґрунтування стратифікації юрських відкладів Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину /Р.Лещух, Г.Гоцанюк, І. Шайнога // Проблеми геології фанерозою України: Матеріали. VI-Всеукраїнської наукової конференції, 2015 – Львів – С. 60–63.
 14. Палеонтології і стратиграфія в геологічній освіті України// ХХХVI сесія Палеонтологічного товариства НАН України //Гожик П.Ф., Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І.//“Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подальших досліджень”. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ.– 2015. – С. 8–9. (співавтор)
 15. The Paleontological museum of Іvan Franko national university of Lviv – 110 years / Halina Hotsanyuk, Andriy Danyliv, Antonina Ivanina, Roman Leschukch, Ihor Maryash // Палеонтологічний збірник. – 2015.– № 47.– С. 3–9.
 16. Гоцанюк Г. І. Палеонтологічному збірнику – 55 років / Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В., Данилів А. Я., Маряш І. М. // Проблеми обґрунтування регіональних стратонів фанерозою України : Матеріали ХХХVIІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ : НАН України, 2016. – Київ : НАН України, 2016.– С. 14–15.
 17. Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / Г. Гоцанюк, А. Іваніна, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна // Вісник Львівського ун-ту. Серія геологічна. – 2016. – Вип. 29, 26-39 ст.

Біографія

Народилася в м. Львові

 • 1990–1995 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка
 • 1995–1999 – навчання в аспірантурі (денна форма) геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • з 1999 – методист геологічного факультету та завідувач відділенням “Прикладна екологія” у Природничому коледжі (від геологічного факультету);
 • з 1999 – науково-педагогічна діяльність, асистент кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;.
 • 2002-05 рр. – заступник декана з навчально-виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • у 2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Молюски і стратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат»;.
 • з 2006 р. – доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • у 2008 присвоєно вчене звання доцент кафедри історичної геології та палеонтології.
 • з 2014 р. – заступник декана з виховної роботи геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

Курси:

Стратиграфія

Біостратиграфія

Методи стратиграфічних досліджень

Регіональна стратиграфія України

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!