Вибіркові навчальні дисципліни на 2019-20 н.р.

Перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки затверджений на Вченій раді геологічного факультету (протокол №63/2, від 11.02.2020)

 

№ п/п Назва вибіркової дисципліни Прізвище викладача Кафедра
3 семестр
1. Комп’ютерна графіка і візуалізація доц. Віхоть Ю.М. Геології корисних копалин і геофізики
2. Правда і міфи про динозаврів доц. Шайнога І.В. Загальної та історичної геології і палеонтології
3. Діамант в історії людства проф. Гулій В.М. Мінералогії, петрографії і геохімії
4 семестр
4. Геологічний туризм доц. Ціхонь С.І. Геології корисних копалин і геофізики
5. Катаклізми у геологічному розвитку Землі доц. Генералова Л. В. Загальної та історичної геології і палеонтології
6. Коштовне каміння доц. Бекеша С.М. Мінералогії, петрографії і геохімії
5 семестр
7. Геотуристичні об’єкти Львова та околиць доц. Іваніна А.В. Загальної та історичної геології і палеонтології
8. Архітектурний геотуризм Галичини доц. Борняк У.І. Мінералогії, петрографії і геохімії
9. Цікава геологія доц. Ціхонь С.І. Геології корисних копалин і геофізики
6 семестр
10. Історія Землі: від космічного пилу до сучасної біосфери доц. Скакун Л.З. Мінералогії, петрографії і геохімії
11. Декоративне каміння України доц. Хом’як Л. М. Загальної та історичної геології і палеонтології
12. Історія гірництва доц. Гайовський О.В. Геології корисних копалин і геофізики
13. Цікава палеонтологія доц. Гоцанюк Г.І. Загальної та історичної геології і палеонтології

 

 

Декан геологічного факультету,

професор                                                                                                      Павлунь М.М.

 

Комп’ютерна графіка і візуалізація, 3 семестр, доцент, канд. геол. наук Віхоть Ю.М., кафедра геології корисних копалин і геофізики, геологічний факультет.

Мета курсу: надати студентам базові знання для роботи з комп’ютерною графікою та її використанням. Завдання курсу: студенти повинні оволодіти базовими знаннями для роботи з растровою та векторною графікою, використовувати принципи комп’ютерної графіки як при польових дослідженнях так і при обробці результатів досліджень.

В кінці курсу студенти повинні вміти:

 • створювати та редагувати різні типи графічних зображень (растрові та векторні),
 • перетворювати одні види графічної інформації в інші,
 • імпортувати та експортувати документи створені в різних пакетах програм,
 • використовувати графічні зображення в презентаціях та звітах,

готувати до друку створені графічні матеріали.

 

Правда і міфи про динозаврів, 3 семестр, доцент, канд. геол. наук Шайнога І.В., кафедра загальної та історичної геології і палеонтології, геологічний факультет.

Слухачі цього цікавого і повчального курсу зможуть зануритися в дивовижний світ, в якому жили динозаври, знайти відповіді на багато запитань, пов’язаних з тим, де вони мешкали, як і куди мігрували, чому вимерли та головне: чи вони були насправді такими гігантами, як їх описують у книжках.

 

Діамант в історії людства, 3 семестр, професор, доктор геол.-мін. наук Гулій В.М., кафедра мінералогії, петрографії і геохімії, геологічний факультет.

В курсі висвітлюються особливості діаманту, які з часу його відкриття підняли цей мінерал в загально признаний еталон красоти та володаря надзвичайних властивостей. Подаються легенди та фактичні відомості про природу виникнення діаманту, умови формування його родовищ та можливостей синтезу замінників для технічних цілей. Охарактеризовано роль діаманту в світовій торгівлі, вплив на геополітичну обстановку та світові фінансові інститути.

 

Геологічний туризм, 4 семестр, доцент, канд. геол. наук Ціхонь С.І., кафедра геології корисних копалин і геофізики, геологічний факультет.

В навчальному курсі подаються відомості про геологічний туризм (геотуризм), як новий напрямок туристичних мандрівок, який був започаткований в 1995 році і в останні роки розвивається найбільш динамічними темпами. Геологічний туризм розглядається як форма туризму, що зберігає і розширює пізнавальні, культурні та естетичні достоїнства певної території. Геотуризм ґрунтується на принципах збереження атракційних геологічних об’єктів (від природних резерватів до промислових споруд гірничої діяльності), їх врівноваженої підтримки, дружелюбного екологічного способу подорожування.

 

Катаклізми у геологічному розвитку Землі, 4 семестр, доцент канд. геол.-мін. наук Генералова Л.В., кафедра загальної та історичної геології і палеонтології, геологічний факультет.

Курс висвітлює природні геологічні процеси на планеті Земля. Історія Землі свідчить, що на тлі фонових еволюційних подій відбувались явища катастрофічного характеру. Вони були викликані глибинними силами Землі або космічними подіями. Наслідки катастроф тим складніше виявити, чим вони давніші. Природні катастрофи відбуваються в результаті тривалого протікання або різкої зміни природнього процесу, який викликає аномальну, стрибкоподібну зміну природного середовища. Важливими є дослідження з утворення та будови Землі від ядра і мантії до земної кори та її найвищих шарів. Тверда оболонка та гідросфера Землі вкриті атмосферою, збурення в якій викликають циклони, тайфуни, торнадо та ін. За межами атмосфери  та її сфер, у космосі, є явища, які можуть бути джерелом і причиною лих і катастроф на Землі. Тож вивчення природних катастроф потребує комплексних досліджень в різних галузях природознавства. Вивчення катастрофічних явищ дає змогу пояснити деякі особливості еволюції нашої планети. На сьогоднішній час наука і техніка досягли  такого високого рівня, що може передбачати природні катастрофи, а незабаром суспільство зможе їх попереджати. Описуючи найбільш вражаючі події з життя нашої планети, ми познайомимо студентів з геологічною історією Землі, розповімо про захоплюючі професії геолога, еколога, геофізика і географа – фахівців, що вивчають природні процеси і розробляють методи їх передбачення.

 

Коштовне каміння, 4 семестр, доцент канд. геол.-мін. наук Бекеша С.М., кафедра мінералогії, петрографії і геохімії, геологічний факультет.

Курс ознайомлює студентів з головними напрямками сучасної гемології – науки про товарознавство, діагностику і утворення ювелірних, декоративних природних і штучних матеріалів та художніх виробів з них. Важлива увага в курсі надається естетичним, економічним і технологічним аспектам.

В результаті вивчення курсу студент буде знати:

 • специфічні оптичні ефекти та інші властивості природних і оброблених самоцвітів;
 • класифікації коштовних та виробних каменів;
 • головні природні і синтетичні ювелірні камені, матеріали та їхні імітації;
 • типи огранки ювелірних каменів;
 • мистецтво різьблення на камені;
 • способи діагностики ювелірних і декоративних матеріалів;
 • сплави шляхетних і кольорових металів;
 • головні процеси виробництва, асортимент і особливості товарознавства ювелірних виробів.

 

Геотуристичні об’єкти Львова та околиць, 5 семестр, доцент, канд. геол.-мін. наук А. В. Іваніна, кафедра загальної та історичної геології і палеонтології, геологічний факультет

Мета курсу – популяризація і впровадження у туристичну галузь об’єктів геологічної спадщини, створених природою. Львів передусім відомий завдяки історико-культурним цінностям, і мало хто знає, що в його межах є унікальний природний комплекс, який об’єднує цікаві геологічні природні об’єкти – палеонтологічні, геоморфологічні, гідрогеологічні тощо ‑ об’єкти геологічної спадщини, які є унікальними ділянками земної поверхні, найвиразніше відображають складну, тривалу історію формування Землі, мають наукове, освітнє значення і потребують охорони. Це як повні розрізи, які експонують геологічну будову, чи відклади, що містять унікальні комплекси решток вимерлих істот, або відслонення, які є еталонними для різних геоморфологічних частин міста. Вони є важливою ланкою для відновлення історії Землі та пізнання геологічного літопису території Львова, мають наукову, пізнавальну, культурно-естетичну цінність, і, об’єднані у тематичні геологічні стежки, можуть стати цікавими геотуристичними атракціями. Головними завданнями курсу є: характеристика сучасних уявлень про геологію Львова та околиць, оцінка ресурсу геологічної спадщини; характеристика геологічних пам’яток і найбільш показових розрізів, а також корисних копалин, які видобували в місті.

 

Архітектурний геотуризм Галичини, 5 семестр, доцент, канд. геол. наук Борняк У.І., кафедра мінералогії, петрографії і геохімії, геологічний факультет.

В навчальному курсі подаються відомості про вплив геологічних чинників на формування культурного простору, особливостей архітектури та планування міст Галичини. Висвітлюються склад та походження природного каменю, який використовувався в різновікових історично-архітектурних та скульптурно-оздоблювальних комплексах. Наводиться характеристика джерел постачання місцевого та привозного матеріалу для будівництва та реконструкції споруд різного призначення.  Детально описуються основні об’єкти, що можуть використовуватись для потреб архітектурного геотуризму Галичини.

 

Цікава геологія, 5 семестр, доцент, канд. геол. наук Ціхонь С.І., кафедра геології корисних копалин і геофізики, геологічний факультет.

Курс ознайомлює студентів з геологічним літописом Землі, її будовою, складом, історією розвитку та процесами, що в ній відбуваються. Під час вивченя курсу студенти ознайомляться з далеким минулим Землі, з’ясують як утворювалась і розвивалась в безмежних просторах космосу наша планета, як зародилось життя на Землі, які події мали місце в далекому минулому: переміщення літосферних плит; утворення гір та низин; вулканів, землетрусів, материків і морських западин; утворення різних мінералів, гірських порід, руд; закономірності поширення корисних копалин та ін.

 

Історія Землі: від космічного пилу до сучасної біосфери, 6 семестр, доцент, канд. геол.-мін. наук Скакун Л.З., кафедра мінералогії, петрографії і геохімії, геологічний факультет.

Мета курсу – сформувати сучасний природничий світогляд студента щодо планети Земля, як цілісної системи, що здатна до самоорганізації.

Засвоєння курсу не потребує спеціальних знань із природничих наук, достатньо володіння базовими знаннями на рівні шкільної програми.

Основні теми, що будуть розглянуті:

 1. Земля у Всесвіті. Великий вибух і еволюція Всесвіту
 2. Принципи визначення віку природних об’єктів
 3. Формування Сонячної системи
 4. Метеорити та формування Землі
 5. Внутрішня будова планети Земля та її еволюція.
 6. Взаємозв’язок між літосферою, океаном, атмосферою і біосферою
 7. Магнітне поле Землі або чому Земля не перетворилася на Марс.
 8. Рух літосферних плит – прояв активності планети Земля
 9. Вулканічна діяльність і її роль у зміні клімату та еволюції біосфери
 10. Гороутворення та зміни клімату
 11. Виникнення та рання еволюція життя на Землі
 12. Життя змінює планету. Гіпотеза Геї.
 13. Цикли зледеніння та їх вплив на біосферу
 14. Окиснення Землі та формування сучасного океану
 15. Масові вимирання біологічних видів – наслідок перебудови системи літосфера-океан-атмосфера-біосфера
 16. Бомбардування із космосу, імпактні удари та їх наслідки

Засвоєння знань буде контролюватися тестовим опитуванням у системі дистанційного навчання університету.

 

Декоративне каміння України, 6 семестр, доцент, канд. геол. наук Хом’як Л.М., кафедра загальної та історичної геології і палеонтології, геологічний факультет.

У будівництві та скульптурній справі з давніх часів використовують природний камінь. Поціновувачам краси і стилю в архітектурі, тим, хто бажає зробити свою оселю ошатною буде цікаво і корисно дізнатися про природний декоративний камінь. Україна є одним із провідних виробників такого каменю в Європі. Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує досить широкий вибір як природного, так і штучного декоративного каменю. Цей бізнес має добру перспективу в міру зростання добробуту населення, і можливо навіть для когось із слухачів стане прибутковою справою. Наше життя так чи інакше пов’язане з будівництвом, ремонтом, оздоблювальними роботами, то ж доводиться вивчати світ будівельних матеріалів, приймати дизайнерські рішення. Пропонований курс зорієнтований на те, щоб надати слухачу необхідний обсяг інформації про декоративне каміння загалом та зокрема з родовищ України. Передбачено розгляд складу, властивостей і розташування комплексів гірських порід, які є сировиною як промислового виробництва, так і тих, що традиційно використовувало місцеве населення і які є чудовим оздоблювальним матеріалом. Часто також породи у своїй природній формі – валуни, галька, колоті брили пісковика, бутовий камінь тощо дуже вдало використовують як декоративні матеріали.

 

Цікава палеонтологія, 6 семестр, доцент, канд. геол. наук Гоцанюк Г.І., кафедра загальної та історичної геології і палеонтології, геологічний факультет

«Цікава палеонтологія» для всіх – для тих, хто вперше почув слово «палеонтологія», так і для тих, хто має певний багаж знань! Передусім курс для тих, кого цікавить історія життя і тренди розвитку живого на Землі. Замість складної, гіперінформативної, перенасиченою латиною і спеціальною термінологією палеонтології пропонуємо помандрувати в часі і опинитись серед дивних істот з геологічного минулого; чи подорожувати по найвідомішим музейним експозиціям, палеонтологічним національним паркам і ознайомитись з місцезнаходженнями унікальних скам’янілостей – решток істот, які мешкали на нашій планеті протягом 4,5 млрд. років. Поговоримо про сучасні можливості палеонтології в реконструкції органічного світу минулого Землі, про світ вимерлих істот, їхню роль у формуванні літосфери та корисних копалин Землі. Схарактеризуємо найзначніші палеонтологічні відкриття та об’єкти, визначимо їхню роль у пізнанні історії життя на Землі. Дамо відповіді на важливі світоглядні питання: як з’явилось життя на планеті Земля, які тренди розвитку живого, скільки масових вимирань було в історії Землі та їхні причини, від кого походять люди, який прогноз для життя на майбутнє, чи загрожує нам шосте велике вимирання?

 

Історія гірництва, 6 семестр, доцент, канд. геол. наук Гайовський О.В., кафедра геології корисних копалин і геофізики, геологічний факультет.

В навчальному курсі системно, в хронологічній послідовності розкриті основні етапи світової історії гірництва, починаючи від кам’яної доби і до початку індустріальної епохи. Розглянута історична географія освоєння різноманітних корисних копалин, охарактеризовані найважливіші центри старовинного гірничого промислу, показані шляхи становлення й подальшого розвитку гірничих і металургійних технологій, розкрито вплив гірничої діяльності на перебіг історичних процесів, культурний і технологічний поступ людства. Окремо розглянуто розвиток гірництва в Україні.