Методи стратиграфічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.0Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ГОЦАНЮК Г. І.ГЛГм-11, ГЛНм-11, ГЛХм-11
98доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ГЛГм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛНм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.
ГЛХм-11ЦІЛЬМАК О. В.
912доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати базові положення стратиграфії, геохронологічну основу для вивчення геологічних процесів, розвитку геологічних об’єктів, регіонів і земної кори загалом, а також для карт геологічного змісту та різні методи розчленування розрізів осадових товщ на стратони різних рангів, їхньої кореляції та розробки синоніміки стратонів. Навчити застосовувати різні методи для проведення стратиграфічних досліджень у полі та  в лабораторіях при пошуках, розвідці і розробці родовищ корисних копалин у різних геологічних регіонах. Розуміти основні причини і закономірності накопичення (стратифікація) осадків на Землі та у межах окремих регіонів

Рекомендована література

1. Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2008;

2. Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти / За ред. Гожика П.Ф. — К., 2009;

3. Гожик П.Ф., Семененко В.М. Маслун Н.В. та ін. Стратиграфія верхнього протерозою і фанерозою України: у 2 т. – Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. К.  Логос 2014. 636 с.

4. Гоцанюк Г., Мураль М. Нові дані до обґрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат. Сучасні  проблеми геології: Зб. наук. праць. К.иїв. 2013. С. 132-135.

5. Гоцанюк Г. І. Стратиграфічне поширення головоногих молюсків у юрських відкладах Пенінської зони Українських Карпат // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. –  Київ.– 2019 (С. 33–34)

 

Силабус: Методи стратиграфічних досліджень

Завантажити силабус