Історія біосфери Землі (вибіркова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс «Історія біосфери Землі» висвітлює геологічну історію Землі та узагальнює закономірності розвою органічного світу. Ґрунтується на вивченні палеоекосистем різних рангів. Їхнє виявлення, визначення ієрархії і співвідношень виконано на системних засадах, аналізі стадійності розвитку біосфери. Схарактеризовано головні події – етапи формування атмосфери, утворення і розкол суперконтинентів, виникнення океанів, біотичні тренди, зміни клімату тощо. Викладено базові положення біосферології, найвагоміші екологічні закономірності існування палеобіоти, характеристику угрупувань палеоорганізмів різного ступеня біологічної організації еонів, ер, періодів, геологічну історію як окремих груп, так і органічного світу загалом.

Курс розкриває базові положення біосферології, деякі найвагоміші екологічні закономірності існування біоти, характеристику і систематику решток палеоорганізмів різного ступеня біологічної організації, геологічну історію як окремих груп, так і  органічного світу загалом. Тому у курсі представлено різні теорії походження еволюції життя на Землі та розвиток різних палеоекосистем у просторі та часі.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Андрєєва-Григорович А.С., Медвєдєва Х.В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від найпростіших до членистоногих: Текст лекцій. Ч. 1. – Львів, 1999. – 78 с.
  2. Андрєєва-Григорович А.С., Медвєдєва Х.В. Морфологія, систематика та геологічне значення деяких викопних безхребетних від молюсків до півхордових: Текст лекцій. Ч. 2. – Львів, 1999. – 81 с
  3. Узіюк В.І., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
  4. Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч.1. Палеонтологія у схемах, рисунках і таблицях. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 152 с.
  5. Гриценко В.П. Палеонтологія. – К., 2005. – 282 с.
  6. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: У 2 т. – К.: Заповіт, 1996.
  7. Encyclopedia of Geology. A-E. Elsevier Academic press, Oxford, 2005, т.1– 633 р.; т.2 – 541; 3–645; 4–687.

Силабус: Історія біосфери Землі

Завантажити силабус