Структурний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛГм-11доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.

Опис курсу

Курс “Структурний аналіз” передбачає розгляд базових понять, теоретичних основ та методів сучасного структурного аналізу. В межах курсу студентів знайомляться з уявленнями про напруженно-деформаційні стани реологічно різних геологічних середовищ, зв’язок напружень і деформацій; розглядають прояви структурно-текстурної анізотропії гірських порід, типи тектонітів, кліважу, сланцюватості, смугастості та механізми їх формування; характеризують елементарні структурні парагенезиси поширених складчастих, розривних та граніто-гнейсових структур, розглядають роль фізичного і математичного моделювання у структурному аналізі. Лабораторні заняття спрямовані на те, щоб студенти набули навичок первинного опрацювання тектонофізичних методів реконструкції палеотектонічних полів напружень на основі стереопроекцій, ознайомились з головними напрямами фізичного та математичного моделювання тектонічних процесів і структур.

Рекомендована література

Базова література:

1.Гинтов О. Б.Полева тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины / О. Б. Гинтов. –Киев : “Фенікс”, 2005. –572 с.

2.Гзовский М. В.Основы тектонофизики / М.В. Гзовский –М. : Наука, 1975. –536 с

3.Заика-Новацкий В.С.Структурный анализ и основы структурной геологии / В.С.Заика-Новацкий, А.Н. Казаков. –Киев : Вища школа, 1979. –279 с.

4.Моделювання геодинамічних процесів: курс лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряу підготовки 8.04010301 –геологія / М.М. Хом’як, Л.М. Хом’як. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. –95 с.

5.Николя А.Основы деформации горных пород / А. Николя.–М. : Мир, 1992.

Силабус: Структурний аналіз

Завантажити силабус