Структурний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛГм-11доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.

Опис курсу

Курс “Структурний аналіз” передбачає розгляд базових понять, теоретичних основ та методів сучасного структурного аналізу. В межах курсу студентів знайомляться з уявленнями про напруженно-деформаційні стани реологічно різних геологічних середовищ, зв’язок напружень і деформацій; розглядають прояви структурно-текстурної анізотропії гірських порід, типи тектонітів, кліважу, сланцюватості, смугастості та механізми їх формування; характеризують елементарні структурні парагенезиси поширених складчастих, розривних та граніто-гнейсових структур, розглядають роль фізичного і математичного моделювання у структурному аналізі. Лабораторні заняття спрямовані на те, щоб студенти набули навичок первинного опрацювання тектонофізичних методів реконструкції палеотектонічних полів напружень на основі стереопроекцій, ознайомились з головними напрямами фізичного та математичного моделювання тектонічних процесів і структур.

Рекомендована література

  1. Лукієнко О. І., Вакарчук С. Г., Кравченко Д. В.Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі): Кн. 1. Епізона. Київ. 2014. 206 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Lukienko_Vakarchuk_Kravchenko.pdf
  1. Моделювання геодинамічних процесів: курс лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряму підготовки 8.04010301 – геологія / М.М. Хом’як, Л.М. Хом’як. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. 95 с.
  2. Спеціальні методи в геології: навчальний посібник / за загальною редакцією І.Д. Багрія, В.І. Альохіна. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. 215 с.
  3. Шевчук В. В., Кузь І.С., Юрчишин А.С. Тектонофізичні основи структурного аналізу : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.  124 с.
  4. Шевчук В. В., Лавренюк М. В. , Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу : підручник. К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2013.  287с.
  5. Boyer S. E.,  Elliott D. Thrust systems. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 1982. 66(9), 1196–1230. https://doi.org/10.1306/03B5A77D-16D1-11D7-8645000102C1865D
  6. Festa , Pini  G. A., Ogata K., Dilek Y.  Diagnostic features and field-criteria in recognition of tectonic, sedimentary and diapiric mélanges in orogenic belts and exhumed subduction-accretion complexes. Gondwana Research, 2019.74, 7–30. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.01.003
  7. Fossen H. Structural Geology(2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2016. 450 р. https://doi.org/10.1017/9781107415096;     https://www.cambridge.org/core/books/structural-geology/4F99FE5530610FB31EAA89FB0E9865EF (для видання 2010)

Силабус: на 2022-2023 навчальний рік

Завантажити силабус

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус