ГЕНЕРАЛОВА Лариса Володимирівна

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-83

Наукові інтереси

геологія фанерозойських складчасто-покривних структур Євразії, геотектоніка, геодинамічний аналіз, структурно-парагенетичний аналіз та структурна геологія,петрологія, седиментологія

Курси

Вибрані публікації

Навчально-методичні праці:
1. Навчальний посібник «Польові геологічні практики» /А.О. Сіворонов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012 р. – 226 с.
2. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсів «Аналіз петрохімічних даних! і «Геодинамічні реконструкції» ч.1 /В.Б. Степанов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак  Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013 р. – 44 с.
3. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсів «Аналіз петрохімічних даних! і «Геодинамічні реконструкції» ч.2 /В.Б. Степанов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак  Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 р. – 44 с.
4. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Загальна геологія». Визначник мінералів. Частина 1/ Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015 р. – 48 с.
Статті:
1. Генералова Л.В. Порівняння покривних структур Східних Внутнішніх Карпат та Північно-Східної Фергани / Л.В. Генералова О.М. Гнилко І.О.Ковальчук І.О. // Вісн. Львів. ун-ту, сер. геол. – 2001.– Вип.15.– С.152–158.
2. Генералова Л.В. Речовинні особливості нижньопалеозойської (ордовик?–силурійської) тагарганської формації натрових метабазальтів Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань) // Мінерал. зб. – 2005. – № 55. – Вип. – 1–2. – С.123–138.
3. Генералова Л.В., Богданова М.І. Мікстити басейну р. Прутець-Чемеговський південно-східної частини Скибового покриву (Українські Карпати) // Вісник Львів.ун-ту.сер.геол. – 2007. –№ 21. – С.35–44.
4. Генералова Л.В. Аналіз вулканогенних формацій нижнього-середнього палеозою Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань) / Л.В. Генералова // Вісн. Львів.ун-ту.Сер.геол. – 2009. – № 23. –С.101–120.
5. Генералова Л.В. До проблеми мідного зруденіння верхньокрейдово-палеогенових товщ Скибових Карпат/ О.В.Костюк, Л.В. Генералова, М.І. Богданова // Геолого-мінералогічний вісник. Кривий Ріг: Криворізький технічний університет. 2008. № 1 (19). С. 62–69
6. Генералова Л.В. Структурні особливості Орівської та Сколівської скиб Скибової структурно-фаціальної зони в середній частині басейну р. Прут (Українські Карпати) // Вісн. Львів.ун-ту.сер.геол. 2010. № 24. С.102–108.
7. Генералова Л.В. Деякі аспекти геологічної будови і мінерального складу флішової формації в басейні р. Бодрак (Крим) / П.М. Білоніжка, Л.В. Генералова, О.В. Шваєвський // Вісн. Львів.ун-ту.Сер.геол. –2010. –№ 24. – С.109–120.
8. Генералова Л.В. Структурні парагенезиси скиби Парашка Скибової структурно-фаціальної зони в басейні р. Топільничанка (середня течія р. Дністер, Українські Карпати) // Вісн. Львів.ун-ту.Сер.геол. – 2011. – № 25. – С.35–46.
9. Генералова Л.В. Дмитро Петрович Рєзвой – геолог і учений (до 100-річчя від дня народження) /А.О. Сіворонов, Л.В. Генералова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2012 – Вип. 26. – С. 4-17.
10. Генералова Л.В. Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань) / Л.В.Генералова// Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2012– Вип. 26. – С. 97–120.
11. Генералова Л.В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкаторолірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат / Л.В. Генералова О.В. Костюк // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: [зб. наук. праць ІГН НАН України] / [відп. ред. П. Ф. Гожик].– К., 2012 – Вип. 5. – С. 46–51.
12. Генералова Л.В. Деякі петрохімічні особливості верхньоюрсько-нижньокрейдового вулканогенного тростянецького комплексу (Українські Карпати) / Л.В. Генералова, В.Г. Пащенко, В.Б. Степанов // Вісник Львів.ун-ту. Сер.геол. – Вип. 27. – 2013. – С. 250–261.
13. Генералова Л. В Тектоно-седиментационное развитие Предмармарошской аккреционной призмы Украинских Флишевых Карпат / О. М. Гнилко, Л. В. Генералова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 14. – Вып. 2. – 2014. – С. 5–23.
14. Генералова Л. В. Формирование структур утесовых зон и межутесового флиша Внутренних Украинских Карпат – результат сближения и коллизии микроконтинентальных террейнов / О. М. Гнилко, С.Р. Гнилко, Л. В. Генералова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 7. – Вып. 2. – 2015. – С. 4–24.
15. Генералова Л. В. Тектоно-седиментаційна еволюція південно-західної частини Українських Флішових Карпат / О.М. Гнилко, С.Р. Гнилко, Л.В. Генералова // Науковий вісник НГУ – 2015 – № 2 – С. 5–13.
16. Генералова Л. Підводні розмиви й аутигенні силікати у верхньокрейдових і палеогенових відкладах басейну р. Бодрак (Крим) / П. Білоніжка, Л. Генералова, О. Шваєвський, Ю. Дацюк // Вісник Львів.ун-ту. Сер.геол. – Вип. 28. – 2014. – С. 85–79. (укр.м. і анг.м.)
17. Генералова Л. Друга навчальна геологічна практика в Криму – важливий етап у підготовці геологічних кадрів (до 60-річчя Кримської практики) / А. Сіворонов, М. Павлунь, П. Білоніжка, Л. Генералова // Вісник Львів.ун-ту. Сер.геол. – Вип. 28. – 2014. С. 179–194.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 1975 р. закінчила геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. за спеціальністю “Геологічна зйомка та пошуки родовищ корисних копалин”. Після закінчення впродовж 1975-76 рр.– геолог Львів. геологічної експедиції; 1976–79 рр. – геолог Південнокиргизької геологічної експедиції; 1979–90 рр. – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ, 1990–2006 рр. асистент, з 2006 доц. кафедри загальної та регіональної геології Львівського університету. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани” за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!