Геологія докембрію

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГм-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам базові відомості про засади періодизації ранньої історії Землі, еволюцію ендогенних процесів і зовнішніх оболонок Землі та про представників органічного світу докембрію. В контексті цього слухачі будуть ознайомлені зі складом, структурними особи­востями та умовами формування докембрійських комплексів порід.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Геологія докембрію» є формування необхідних теоретичних знань, які дадуть змогу вивчати та інтерпретувати геологічні особливості структурно-речовинних комплексів протерозойського й архейського віку.

Рекомендована література

Основна:

  1. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (Пояснювальна записка). – К. Ю. Єсипчук, О. Б. Бобров, Л. М. Степанюк та ін. – Київ: УкрДГРІ, 2004. – 30 с.
  2. Кирилюк В.П. Геотектонічна періодизація раннього докембрію / В. П. Кирилюк // Геол. журн. – 2010. – № 3. – С. 111–119;
  3. Proterozoic crustal evolution. // Edited by Windley B.F. et al. in: Developments in Precambrian geology, V. 10 – Amsterdam: Elsevier Academic Press – 1992. – 537 p
  4. Archean crustal evolution. // Edited by Condie K.C. et al. in: Developments in Precambrian geology, V. 11 – Amsterdam: Elsevier Academic Press – 1994. – 528 p.
  5. The Precambrian Earth: tempos and events. // Edited by Naqvi S.M. et al. in: Developments in Precambrian geology, V. 12 – Amsterdam: Elsevier Academic Press – 2004. – 941 p

Додаткова:

  1. Бобров О. Б. Формаційні ряди зеленокам’яних комплексів світу та їх міжконтинентальна кореляція / О. Б. Бобров, А. О. Сіворонов, Б. І. Малюк // Збірник наук. праць УкрДГРІ. – 2004. – № 2. – С. 5–32.
  2. Бобров О. Б. Формаційний аналіз нижньодокембрійських комплексів Українського щита під час проведення геологознімальних робіт (теоретико-практичні аспекти) / О. Б. Бобров, А. М. Лисак, К. І. Свєшніков, А. О. Сіворонов, І. С. Паранько, Б. І Малюк. – К. : УкрДГРІ, 2006. — 164 с. – Рис. 43. Табл. 6.;
  3. Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 2. Структурно-речовинні особливості та співвідношення стратиграфічних комплексів Українського щита / В. П. Кирилюк, І. С. Паранько // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2014. – № 3-4. – С. 88-113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2014_3-4_10;
  4. Кирилюк В. П. Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою / В. П. Кирилюк // Геодинаміка. – 2013. – № 1. – С. 82–97. – Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.082;

Силабус: Геологія докембрію

Завантажити силабус

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус