Геологія докембрію

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам базові відомості про засади періодизації ранньої історії Землі, склад, структурні особливості та умови формування комплексів порід докембрійського віку.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Геологія докембрію» є формування необхідних теоретичних знань, які дадуть змогу інтерпретувати геологічні особливості структурно-речовинних комплексів протерозойського й архейського віку, визначати умови їх формування та прогнозувати металогенічну спеціалізацію.

Рекомендована література

1. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей / Отв. ред. Н. П. Щербак. – Киев: Наук. думка, 2005. – 244 с.;
2. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / Отв ред. Н. П. Щербак. – Киев: Наук. думка, 2008. —240 с.;
3. Карта геологических формаций Украинского щита. Масштаб 1:500000. Объяснительная записка / Ред. Е. М.Лазько. – Киев : ПТЭ, 1991. – 116 с.
4. Рання история Земли / Ред. Б. Уиндли. – М.: Мир, 1980. – 620 с.
5. Салоп Л. И. Геологическое развитие Земли в докембрии / Л. И. Салоп. – Л. : Недра, 1982. – 343 с.

Силабус: Геологія докембрію

Завантажити силабус