ХОМ’ЯК Леонід Миколайович

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-83

Електронна пошта: leonid.khomyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • тектоніка та еволюція складчасто-насувних поясів фанерозою, зокрема Українських Карпат;
 • комп’ютерне моделювання геологічних структур та процесів;
 • седиментологія і фаціальний аналіз давніх відкладів батіальної зони;
 • палеогеографія і фації неогену на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи

Курси

Вибрані публікації

Навчально-методичні праці: 

 • Геоморфологія з основами четвертинної геології: методичні вказівки до лабораторних занять / укл. Л. М. Хом’як – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 40 с.
 • Моделювання геодинамічних процесів: текст лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряму підготовки 8.04010301 – геологія / М.М. Хом’як, Л. М. Хом’як – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 95 с.
 • Основи топографії : навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей / укл.: Л.М. Хом’як. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 96 с.

Наукові статті:

 • Генералова Л. Штормові відклади баденського моря у розрізі гори Кортумової (Розточчя) / Л. Генералова, Л. Хом’як// Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 3–19.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11257

 • Fourman V. Finite element modelling of the sedimentary basin with thrust structures / Fourman, L. Khomyak, M. Khomyak // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. Вип. – 13. – С. 88–95

http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=13&numart=9

 • Khomyak L. Numerical simulation of sedimentary basin compression and thrust structures formation / Khomyak, M. Khomyak, V. Furman // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 154–160.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11266

 • Генералова Л. Середньо-верхньоеоценова олістострома р. Тишівниці (Скибовий покрив, Українські Карпати) / Л. Генералова, Л. Хом’як// Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2018. – Вип. 32. – С. 13–29.

https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/13-29-Generalova.pdf

 • Фурман В. Моделювання взаємозв’язку параметрів геофізичних процесів у глибинних структурах Землі / Віталій Фурман, Микола Хом’як, Леонід Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 9. – C. 64-78

http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=9&numart=6

 • Фурман В. Застосування методу скінченних елементів у моделюванні механізмів формування структур Землі /Віталій Фурман, Микола Хом’як, Леонід Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 8. – C. 12–23.

http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=8&numart=5

 • Шлапінський В.Є. Уточнені дані щодо палеогенових відкладів Пєнінського покрову Українських Карпат в районі Перечина / В.Є. Шлапінський, Д.В. Мачальський, Л.М. Хом’як // Тектоніка і стратиграфія. – 2013. – Вип. 40.– С. 125–135.

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2013.94072

 • Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2014. – № 1(16).– С. 58–71.

https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.058

 • Фурман В. Числове моделювання механічних взаємодій у процесах насувоутворення кори Землі / В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 4. – С. 127–140.

http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=4&numart=14

 • Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу в зоні субдукції та динамічні умови формування ранніх насувів Українських Карпат / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2013. – № 1(14).– С. 151–162.

https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.142

 • Фурман В. Моделювання взаємозв’язку геофізичних процесів в корі та мантії Землі / В. Фурман, М. Хом’як, Л. Хом’як // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2011. – Вип. 25. – С. 63–87.
 • Хом’як Л. Ранньопалеогеновий етап формування насувів Українських Карпат / Леонід Хом’як // Праці НТШ. Геологічний збірник. – 2011. – Т. ХХ. – С. 89–99.
 • Фурман В. Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі / Віталій Фурман, Микола Хом’як, Леонід Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – № – С. 229–240.

http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=1&numart=27

Біографія

1976 р. – народився в селі Галичани, Горохівського р-ну, Волинської області.
ОСВІТА
2016 – отримав вчене звання доцента
2010 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Насуви в геологічній еволюції Українських Карпат та динамічні умови їх формування за даними комп’ютерного моделювання» за спеціальністю загальна та регіональна геологія (геол. науки).
1999–2002 – навчання в аспірантурі геологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «загальна та регіональна геологія».
1994–1999 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».
1992–1994 – навчався в Лобачівській середній школі
1984–1992 – навчався в Галичанській неповно-середній школі.
РОБОТА
2017–2019 – в.о. завідувача кафедри загальної та регіональної геології ЛНУ ім. І. Франка.
2016–2018 – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.051.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук за спеціальностями 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» та 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин».
2012– даний час – доцент кафедри загальної та регіональної геології (з 2020 р. – кафедри загальної та історичної геології і палеонтології) геологічного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка
2004–2012 – асистент кафедри загальної та регіональної геології ЛНУ ім. І. Франка.
2002–2004 – інженер міжкафедральної лабораторії геологічної карти та аерометодів геологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Нагороди

Грамоти від ректора:

 

Курси стажування по програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”

Сертифікат про стажування

Онлайн-семінар на тему: “Охорона праці в умовах карантину”

Сертифікат про участь

Відзнаки студентів:

 

Сертифікат Вдосконалення викладацької майстерності

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!