Загальна геологія з основами екології

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГ-11, ГЛГ-12
232доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГ-11, ГЛГ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГЛГ-11БОГДАНОВА М. І.
ГЛГ-12БОГДАНОВА М. І.
232ГЛГ-11БОГДАНОВА М. І.
ГЛГ-12доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В., доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Курс розробленотаким чином, щоб надати слухачамголовні відомості про склад і будову Землі, суть і закономірностіперебігугеологічних процесівта їх значення у формуванні земної кори і її складових елементів.

Рекомендована література

Основна:
1.Ковальчук І.О. Лабораторний практикум із загальної геології / І.О. Ковальчук. –Львів: Ред. -видав. відділ Львів. держ. ун-ту. 1997. –144 с.
2.Паранько І.С. Загальна геологія. Навчальний посібник. / І.С.Паранько, А.О.Сіворонов, В.Д. Євтєхов. –Кривий Ріг : Мінерал. –2003. –464 с.
3.Паранько І. Геологія з основами геоморфології: [навч. посібник]/ І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. –Кривий Ріг: Мінерал, 2008. –365 с.
4.Свинко Й.М. Геологія / Й.М. Свинко. –К. : Либідь, 2003. –479c.
Додаткова література:
5.Алиссон А. Геология / А. Алиссон, Д. Палмер. –М.: Недра, 1984. –450 с.
6.Березин Н.А. Мир зеленого безмолвия. Болота, их свойства и жизнь / Н.А. Березин. –М., 1983. –160 с.
7.Болт Б. В глубинах Земли: о чем рассказывают землетрясения / Б.Болт. –М., 1984. –189 с.

Матеріали

https://geology.lnu.edu.ua/zahal-na-heolohiia-sivoronov-paran-ko

https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Metodychka-zahal-na-heolohiia.pdf

 

Силабус: Загальна геологія з основами екології

Завантажити силабус