БОГДАНОВА Мілена Ігорівна

Наукові інтереси

Регіональна геологія, структурно-парагенетичний аналіз, структурна геологія

Курси

Публікації

Наукові публікації:
1. Богданова М.І. Особливості внутрішньої будови принасувної частини скиби Зелем`янка (Українські Карпати). Львів: Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. Вип. 15., 2001.
2. Богданова М.І. Мікстити басейну р. Прутець-Чемеговський південно-східної частини Скибового покриву (Українські Карпати) /Генералова Л.В., Богданова М.І. // Вісник Львів.ун-ту.сер.геол. – 2007. –№ 21. – С.35–44.
3. Богданова М.І. Структурні критерії міденосності палеоцен-еоценових товщ Скибових Карпат/ М.І. Богданова, Л.В. Генералова, О.В.Костюк, Хом’як Л.М. // Вісник Львівського ун-ту, серія геологічна. Вип. 22. Львів, 2008 – С.92-101.
4. Богданова М.І. До проблеми мідного зруденіння верхньокрейдово-палеогенових товщ Скибових Карпат/ О.В.Костюк, Л.В. Генералова, М.І. Богданова // Геолого-мінералогічний вісник. Кривий Ріг: Криворізький технічний університет. 2008. № 1 (19). С. 62–69
Навчально-методичні праці:
1. Метод. вказівки до лабораторних занять з курсу “Структурна геологія та геокартування”. Геометричні основи складання геологічних карт/ Богданова М.І. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2016.

Біографія

Народилася 19.06.1966 р. у м. Стрий Львівської обл. У 1988 р. закінчила геологічний ф-т Львів. ун-ту. З 1997 аспірант заочного відділення кафедри. У 1988 – 1993 – інженер-геолог Туркменської геол.-розвід. експедиції (м. Ашхабад). З 1995 лаборант, потім інженер І кат. каф. загальної геології. З 2015 р. асистент кафедри загальної та регіональної геології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!