Геоморфологія з основами четвертинної геології

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГЛГ-31доцент ХОМ’ЯК Л. М.
ГЛГ-32доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щобвміти розпізнавати форми і типи рельєфу, визначати їхнє походження і чинники формування, орієнтуватися в методиці вивчення і схемах стратиграфії відкладів четвертинної системи.

Рекомендована література

1.Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. –М.: Изд-во МГУ, 1987. –275 с.

2.Карпенко Н. І.Рельєф морських берегів. Навч. посібник./ Н.І.Карпенко–Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –308 с.

3.Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология. –М.: Недра, 1981. –215 с.

4.Костенко Н.Н. Геоморфология. –М.: Изд-во МГУ, 1985. –312 с.

5.Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: “Высшая школа”, 1988. –319 с.

6.Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. посібник. –К.: Вища школа, 2005. –495 с.

Матеріали

https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Metodychka-heomorfolohiia.pdf

 

Силабус: Геоморфологія з основами четвертинної геології

Завантажити силабус