Структурна геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛГ-22БОГДАНОВА М. І.
ГЛГ-21БОГДАНОВА М. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам інформацію про форми геологічних тіл гірських порід різного генезисуу земній корі, причини і умови їх утворення та розвитку.

Метоювивченнянормативноїдисципліни«Структурна геологія»є вивчання різних за походженням тіл гірських порід, з’ясування морфології структур, часу та умов їхнього утворення і в кінцевому підсумку виявлення походження та історії розвитку структурних форм, моделювання передбачених умов і процесів, при яких вони утворюються. Це дає змогу вивчати та фіксувати геологічні тіла й явища при складанні геологічних карт.Завдання курсу полягає в тому, щоб студенти отримали знання про геометричні характеристики шарів стратифікованих утворень і ознаки їх підошви і покрівлі; геометричні характеристики і механізми утворення складок, розривів і їх структурні парагенезиси; типи і способи утворення мезоструктурних елементів та меланжів; основи теорії напружень та деформацій, а також використання їх для відновлення умов формування природних об’єктів; форми залягання та механізмів формування структур вулканічних, плутонічних та метаморфічних комплексів і астроблем,будову основних геоструктурних елементів земної кори.

Рекомендована література

Основна:
1.Геометричні основи складаннята аналізу геологічних карт. Навчальний посібник / укл.: І.О. Ковальчук, В.В. Шевчук. –К.: НМК ВО, 1993. –104 с.
2.Заика-Новацкий В.С.Структурный анализ и основы структурной геологи/ В.С. Заика-Новацкий, А.Н. Казаков.–К.: Вища школа. Головн. изд-во, 1989. –279 с
3.Кушнарев И.П. Методы структурной геологии и геологическое картирование / И. П. Кушнарев, П. И. Кушнарев, К. М. Мельникова –М.: Недра, 1984. –375 с.
4.Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным методам. Учебное пособие для вузов / А.Е. Михайлов, В.В. Шершуков, Е. П. Успенскийи др. –М.: Недра, 1984. –196 с.

Силабус: Структурна геологія

Завантажити силабус