Топографія з основами геодезії

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГ-11, ГЛГ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГЛГ-11доцент ХОМ’ЯК Л. М.
ГЛГ-12доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Курс розробленотаким чином, щоб слухачі набули базових знань з геодезії і топографії, необхідних для роботи з аналоговими і цифровими топографічними картами та розуміли суть і напрямки використання інструментальних геодезичних вимірювань для геологічних досліджень.

Рекомендована література

Основна:
1.Артамонов Б.Б.Топографія з основами картографії :[навч. посібник] / Б.Б.Артамонов, В.П. Штангрет. –Львів: Новийсвіт, 2006. –248 с.
2.Божок А.П. Топографія з основами геодезії : підручник / А. П. Божок, В. Д. Барановський, В. В. Білоус [та ін.]; за ред. А. П. Божок, А. М. Молочка. –К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. –304 с.
3.Геодезія. Частина перша. Топографія : навч. посібник / А.Л.Островський, О.І. Мороз, З.Р.Тартачинська, І.Ф. Гарасимчук. –Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 440 с.
4.Лозинський Володимир Топографічна карта : Навчально-методичний посібник / Володимир Лозинський –Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. –56 с.
5.Основи топографії : навч. посібн. для студ. геологічних спеціальностей / укл.: Л.М.Хом’як. –Львів : Львівський націон. ун-ет імені Івана Франка, 2015. –96 с.
6.Остроух В.І. Практикум з топографії (методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму 6.0470103 –Геологія) / В.І. Остроух. –К. : КиївЦНТЕІ, 2015. –44 с.

Матеріали

https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Posibnyk-z-topohrafii.pdf

 

Силабус: Топографія з основами геодезії

Завантажити силабус