ВІХОТЬ Юрій Михайлович

Посада: доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-42

Електронна пошта: yuriy.vikhot@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: vikhot-yuriy.jimdofree.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Геодинаміка, тектоніка, структурні, геофізичні та тектонофізичні дослідження Українських Карпат. Цифрове картування в геології. Нафтова і газова промисловість.

Курси

Вибрані публікації

1. Бубняк І. Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат / І.М. Бубняк, Ю.М. Віхоть, М.В. Накапелюх // Вісник Львівського університету: Серія геологічна. – 2012. – Вип. 26. – С. 184–196.
2. Напряженно-деформированное состояние и динамика аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, А.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, С.В. Мычак, М.В. Накапелюх // Геофиз. журн. – 2013. – Т. 35, №1. – С 75–87.
3. Віхоть Ю.М. Реконструкція кайнозойських полів напружень у флішових комплексах долини ріки Опір (Скибовий покрив, Українські Карпати) / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк // Геодинаміка. – 2013. – №1. – C. 68-77.
4. Bubniak I.M. The stress­ and ­strain state of the south­eastern part of the Skyba and Boryslav ­Pokuttya nappes of the Ukrainian Carpathians / I.M. Bubniak, Yu.M. Vikhot, M.V. Nakapelyukh // Geodynamics & Tectonophysics 4 (3). – 2013. – p. 313–326.
5. Кріль С. Особливості полів палеонапружень та тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) / С.Я. Кріль, І.М. Бубняк, Ю.М. Віхоть, С.І. Ціхонь // Вісник Львівського університету: Серія геологічна. – 2013. – Вип. 27. – С. 122 –130.
6. Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, В.Е. Шлапинский // Геофиз. журн. – 2014. – Т. 36, №3. – С. 3–33.
7. Бубняк І.М. Збалансований геологічний розріз Українських Карпат у перетині Берегомет-Буркут / І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх, Ю.М. Віхоть // Геодинаміка. – 2014. – 1(16). – С. 72–87.

8. Nakapelukh M., Bubniak I., Yegorova T., Murovskaya A., Gintov O., Shlapinskyi V., Vikhot Yu., 2017. Balanced geological cross-section of the Outer Ukrainian Carpathians along the pancake profile // Journal of Geodynamics. Vol. 108. P. 13–25 (in English) (квартиль Q1)

Посібники

1.Фурман В. ВОснови геофізики (фізика Землі): навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка / В.В. Фурман, Ю.М. Віхоть, О.М. Павлюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

2.Фурман В. В. Основи геофізики (фізика геологічних середовищ) : навчальний посібник для студентів ЛНУ імені Івана Франка / В. В. Фурман, Ю. М. Віхоть, О. М. Павлюк. – Львів :  ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 с.

3.Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у науках про Землю: навчальний посібник / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

4.Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019. Режим доступу: http://comp-graphics.jimdosite.com/

Монографія

Kutas R., Nakapelukh M., Starostenko V, Gintov O., Murovskaya A., Bubniak I., Vikhot Yu.,  Shlapinskyi V., 2018. Geodynamics of Alpine frame of the south-western margin of the East European plate / Ukrainian Carpathians. P. 166-202. In book: Essays of Ukraine’s geodynamics. Publisher: Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine (in Russian)

Детальніше про публікації – vikhot-yuriy.jimdofree.com

Біографія

Народився у м. Пустомити (Львівська обл.). Закінчив геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка (2008 р). 2008–2012 р.р. – аспірант Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна. 2012 р. – кандидат геологічних наук за спеціальністю «геофізика». 2008–2011 р.р. – геолог відділу пластових систем ЛВ УкрДГРІ. 2011–2014 р – інженер міжкафедральної лабораторії геонформаційних технології та комп’ютерного моделювання. 2013–2014 р.р. – доцент кафедри фізики Землі (за сумісництвом). 2014 р. – 2017 р. – асистент кафедри фізики Землі. З 2017 до 2020 р. доцент кафедри фізики Землі. З 2020 р. – доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики.

Нагороди

Методичні матеріали

Детальніше про навчальні курси – yuvik.jimdofree.com

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!