Прогнозування нафтогазоносності надр

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

Метою дисципліни «Прогнозування нафтогазоносності надр» є ознайомлення студентів із прогнозування нафтогазоносності надр на основі використання різноманітних джерел даних (геологічних, геофізичних, геохімічних, геотермічних та ін.), застосування сучасних комплексних геолого-геофізичних методів досліджень та інтерпретації даних для вибору перспективніших ділянок для подальших пошукових та геологорозвідувальних робіт.

 

Головні цілі:

пояснити основні особливості прогнозування нафтогазоносності надр у різних регіонах України;

ознайомити з термінологічними поняттями;

ознайомити з ознаками і критеріями нафтогазоносності надр,

показати рівні прогнозування;

ознайомити з типами та різновидами нафтогазоперспективних об’єктів Україна та Карпатського регіону

показати комплексні підходи до аналізу осадового розрізу, відтворення особливостей седиментації та термальної історії басейнів;

засвоїти класифікацію ресурсів вуглеводнів

ознайомити з методикою кількісної оцінки ресурсів;

надати основи геолого-економічної оцінки перспективних об’єктів

Силабус:

Завантажити силабус