Комп’ютерні системи обробки даних

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

«Комп’ютерні системи обробки даних» є базовою у формуванні навиків роботи з різними видами геологічних даних у науках про Землю, їхнього комп’ютерного та автоматизованого збору, систематезації та аналізу інформації та даних, отриманих з різних джерел з використанням сучасних методів обробки даних та програмно-інструментальних засобів. Нині, геологічна інформація є у найрізноманітніших видах даних і їх збір, опрацювання потребує належного вміння користуватися і аналізувати інформацію з різних джерел з використанням різноманітних засобів аналізу, а також через велику кількість даних потребує їхньої систематизації та автоматизованого аналізу з використанням сучасних програмних пакетів для збору та обробки різних видів даних

Рекомендована література

1.Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у науках про Землю: навчальний посібник / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
2. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019. Режим доступу: http://compgraphics.jimdosite.com/
3. Сайт ДНВП «Геоінформ України» https://geoinf.kiev.ua/
4. Інтерактивні карти України https://geoinf.kiev.ua/
5. Державний реєстр артезіанських свердловин https://waterwells-ua.info/
6. QField for QGIS – Режим доступу
7. FieldMove Clino – Режим доступу

Силабус: Комп’ютерні системи обробки даних

Завантажити силабус