Польова тектонофізика

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Тектонофізика” є ознайомлення студентів з:

актуальним станом та місцем тектонофізики, як науки, у геології та науках про Землю;

основними її завданнями та важливістю для реконструкції полів палеонапруження;

ознайомлення з термінологією, класифікацією структур різного масштабу у тектонофізиці;

оволодіння основними теоретичними основами реконструкції полів напружень та деформацій, а також розривних порушень у гірських породах і масивах різних тектонічних ділянок;

фізичними умови виникнення й поширення різновікових деформацій у гірських породах різних тектонічних регіонів (Українські Карпати).

способами реконструкції та визначення загальних закономірностей розподілу сучасних та давніх напружень в земній корі комп’ютерними методами із застосування сучасних інформаційних технологій та додатків у полі та під час аналізу тектонофізичних даних.

Силабус:

Завантажити силабус