Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ВІХОТЬ Ю. М.ГЛНм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛНм-11доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

Дисципліна “Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація” є базовою у формуванні сучасних представлень про фізичні процеси – фізику Землі, що протікають у надрах Землі, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної кори – геофізики та фізичних принципів геотехнологій для спеціальності “Геологія нафти і газу” на першому курсі навчання магістрів.

Метою навчальної дисципліни   є сформувати та надати загальне представлення про геофізичні поля, процеси для дослідження земної кори і Землі в цілому, показати, які фундаментальні фізичні властивості масивів гірських порід лежать в основі геофізичних досліджень. Курс повинний розбудити інтерес до майбутньої спеціальності, як інтегрованої науки, заснованої на використанні новітніх досягнень геології, фізики, математики й інформатики. Геофізика, досліджуючи ті ж самі явища, що й інші науки про Землю  –  геологія, географія і т.д., відрізняється від них тим, що в ній у значно більшому обсязі використовуються методи фізико-математичного аналізу явищ природи та земних структур.

Завдання курсу: викласти предмет і метод геофізики, як науки, що дає опис природи фізичних полів Землі, властивостей і закономірностей їхнього розподілу в просторі і в часі; показати місце геофізики серед інших наук про Землю. Необхідно дати загальне представлення про геофізика як про засіб рішення фундаментальних і прикладних задач по вивченню будівлі й еволюції Землі, для рішення екологічних і інженерних проблем при пошуках, розвідці й експлуатації родовищ корисних копалин.

Силабус: Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація

Завантажити силабус