Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ФУРМАН В. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

Дисципліна “Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація” є базовою у формуванні сучасних представлень про фізичні процеси – фізику Землі, що протікають у надрах Землі, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної кори – геофізики та фізичних принципів геотехнологій для спеціальності “Геологія нафти і газу” на першому курсі навчання магістрів.

Метою навчальної дисципліни   є сформувати та надати загальне представлення про геофізичні поля, процеси для дослідження земної кори і Землі в цілому, показати, які фундаментальні фізичні властивості масивів гірських порід лежать в основі геофізичних досліджень. Курс повинний розбудити інтерес до майбутньої спеціальності, як інтегрованої науки, заснованої на використанні новітніх досягнень геології, фізики, математики й інформатики. Геофізика, досліджуючи ті ж самі явища, що й інші науки про Землю  –  геологія, географія і т.д., відрізняється від них тим, що в ній у значно більшому обсязі використовуються методи фізико-математичного аналізу явищ природи та земних структур.

Завдання курсу: викласти предмет і метод геофізики, як науки, що дає опис природи фізичних полів Землі, властивостей і закономірностей їхнього розподілу в просторі і в часі; показати місце геофізики серед інших наук про Землю. Необхідно дати загальне представлення про геофізика як про засіб рішення фундаментальних і прикладних задач по вивченню будівлі й еволюції Землі, для рішення екологічних і інженерних проблем при пошуках, розвідці й експлуатації родовищ корисних копалин.

Рекомендована література

  1. А.В. Викулин . Введение в физику Земли, Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ. 2004. 240 с.
  2. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., Наука, 1983.
  3. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М., Недра, 1965 (или 2006).
  4. Общая геофизика. /Ред. В.А.Магницкий. Часть 1 -Физика твердой Земли. М., МГУ, 1995.
  5. Орленок В.В. Основы геофизики. Калининград, 2000.
  6. Стейси Ф. Физика Земли. М., Мир, 1972.
  7. О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков. Развитие Земли. МГУ, 2002. 506 с

Силабус: Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація

Завантажити силабус