Комплексування геофізичних методів

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ФУРМАН В. В.ГЛГм-11, ГЛНм-11, ГЛХм-11
98доцент ФУРМАН В. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛГм-11доцент ВІХОТЬ Ю. М.
ГЛНм-11доцент ФУРМАН В. В.
ГЛХм-11доцент ФУРМАН В. В.
96доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з теорії методів комплексування геофізичних досліджень для різних прикладних задач, здійснення, вимірювальних робіт, виконання обробки та аналізу спостережених даних, інтерпретації комплексних результатів геофізичних досліджень.

Рекомендована література

Основна література:
1. Безродна І. М., Безродний Д. А. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень» для
студентів геологічних спеціальностей. – Київ : КНУ імені Тараса
Шевченка, 2012 – 65 с.
2. Заворотько Ю. М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Підручник. – Київ: УкрДГРІ, 2010. – 339 с.
3. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник / М. І. Толстой, А. П. Гожик, М. В. Рева [та ін.]. – Київ :
Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2006. – 446 c.
4. Продайвода Г. Т., Вижва С. А., Віршило І.В. Математичне моделювання геофізичних параметрів: навч. посібник. – Київ:ВПЦ «Київський ун-т», 2012. – 287 с.
5. Миронцов М. Л. Електрометрія нафтогазових свердловин – Київ : ТОВ «Видавництво «Юстон», 2019. – 217 c.

Додаткова література:
6. Вижва С. А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів : монографія – Київ : ВГЛ «Обрії», 2004. – 236 с.
7. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного регіону України
на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на
нафту та газ : монографія / 2-е видання. – Львів : Центр Європи,
2015. – 136 с.
8. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : навч. посібник. – Київ :
вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2011. – 175 с.
9. Федак І. О., Коваль Я. М. Сучасні системи комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин : лаб. практикум. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.
10. Федак І. О., Коваль Я. М. Сучасні технології проведення геофізичних досліджень: конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 101 с.
11. Федак І. О., Коваль Я. М. Сучасні технології проведення геофізичних досліджень : лаб. практикум. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 57 с.
12. Фізичні властивості гірських порід: лабораторний практикум / С. Г. Анікеєв, М. В. Штогрин, Д. Д. Федоришин. – ІваноФранківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 139 с.
13. Фурман В. В. Особливості моделювання геодинамічних ситуацій у структурах Землі // Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. – С.89–97.
14. Фурман В. В. Глобальні моделі сейсмічної томографії у дослідженні структур Землі // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 9. – С. 48–62.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.9.48
15. Фурман В. В., Хом’як М. М., Хом’як Л. М Моделювання взаємозв’язку параметрів геофізичних процесів у глибинних
структурах Землі // Електроніка та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 9. – С. 63–77. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.9.63

Силабус: Комплексування геофізичних методів

Завантажити силабус