ФУРМАН Віталій Васильович

Посада: доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-88

Електронна пошта: fourman@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Mетод фазових функцій в теорії розсіяння
Теорія розсіяння в фізиці конденсованого стану
Методи теорії розсіяння у дослідженні невпорядкованих систем
Інверсні задачі в теорії розсіяння та геофізиці
Вибрані задачі із фізики Землі
Поширення хвиль в неоднорідних середовищах та оболонках Землі
Tермодинаміка глибинних процесів
Кремінь в історії геології та людства

Курси

Вибрані публікації

1. Глобальні моделі сейсмічної томографії у дослідженні верхньої мантії Землі//Праці НТШ. Том ХХХ Геологічний збірник. 2012, с.19-33
2. Моделювання геодинамічних та енергетичних перетворень в активних зонах взаємодії кори та мантії Землі//Вісник Львів. університету. Серія геологічна. Вип.27. 2013, С. 18–32
3.Особливості побудови теплової моделі із конвекцією верхньої мантії Землі//Збірник наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”, 2013, Випуск 3, с.108-121
4. Моделювання термомеханічних процесів в активних субдукційних зонах взаємодії кори Землі//Вісник Львів. університету. Серія геологічна. Вип.28. 2014, c.80-92
5. Проблеми термомеханіки та моделювання активних взаємодіючих середовищ кори та мантії Землі//Збірник наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”, 2015, Випуск 5, c.114-125

Більше публікацій

Біографія

Народився 20.05.1954 в с. Древені, Іваничівського району Волині. Моє дитинство пройшло у с. Біла на Поділлі. Вищу освіту здобув у 1976 році на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, де працюю з 1976 року: спочатку як інженер обчислювального центру, а потім з 1992 року на фізичному факультеті на кафедрі теоретичної фізики в лабораторії фізики невпорядкованих систем. Після організації у 2000 року на геологічному факультеті кафедри фізики Землі з 15 березня – доцент, з 1.07.2003 – завідувач кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!