ФУРМАН Віталій Васильович

Посада: доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-88

Електронна пошта: vitaliy.furman@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Mетод фазових функцій в теорії розсіяння
Теорія розсіяння в фізиці конденсованого стану
Методи теорії розсіяння у дослідженні невпорядкованих систем
Інверсні задачі в теорії розсіяння та геофізиці
Вибрані задачі із фізики Землі
Поширення хвиль в неоднорідних середовищах та оболонках Землі
Tермодинаміка глибинних процесів
Кремінь в історії геології та людства

Курси

Вибрані публікації

  1. Фурман В. Довга арифметика в EXCEL. IIІ. Розв’язування СЛАР для тестових задач скінченно-елементного моделювання / В. Фурман, М. Хом’як, Я. Марко // Електроніка та інформаційні технології. – 2019. – Вип.12. – С. 39–48 Режим доступу: http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=12&numart=8.
  2. Fourman V. Finite element modeling of sedimentary basin with thrust structures / V.Fourman, L. Khomyak, M. Khomyak // Electronics and information technologies. – 2020. – Issue. 13. – P. 88–95. Режим доступу: http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=13&numart=9.
  3. Khomyak L. M. Numerical simulation of sedimentary basin compression and thrust structures formation / L. Khomyak, M. Khomyak, V. Fourman // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 33. – С. 8-15.
  4. Віхоть Ю. Переваги застосування безпілотних літальних апаратів (UAV) для геофізичних спостережень та моніторингу геологічних процесів / Ю. Віхоть, В. Фурман, С. Кріль // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 87-91.
  5. Фурман В. Геофізичні дослідження у Львівському національному університеті ім. І. Франка та здобутки кафедри фізики Землі / В. Фурман, Р. Вовченко, М. Хом’як // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 3-10.
  6. Хом’як М. Методика розширеної білінійної інтерполяції табличних даних: застосування для аналізу кутових величин / М. Хом’як, В. Фурман // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 25-34.
  7. Малицький Д. Комп’ютерне 3D-моделювання теплового режиму геологічного і геофізичного середовища / Д. Малицький, В. Фурман // Електроніка та інформаційні технології. – 2021. – Вип. – С. 48–58. Режим доступу: http://elit.lnu.edu.ua/issue.php?lang=&number=15&numart=5.

Більше публікацій

Біографія

Народився 20.05.1954 в с. Древені, Іваничівського району Волині. Моє дитинство пройшло у с. Біла на Поділлі. Вищу освіту здобув у 1976 році на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, де працюю з 1976 року: спочатку як інженер обчислювального центру, а потім з 1992 року на фізичному факультеті на кафедрі теоретичної фізики в лабораторії фізики невпорядкованих систем. Після організації у 2000 року на геологічному факультеті кафедри фізики Землі з 15 березня – доцент, з 1.07.2003 – завідувач кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!