Метеорологія і кліматологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ФУРМАН В. В.ГЛЕ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГЛЕ-21Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

Метеорологія і кліматологія – це комплексна наука про Землю, що фізико-математичними методами вивчає атмосферні явища та процеси в нижній атмосфері (метеорологія), про фізичні процеси в атмосфері Землі, які в ній відбуваються, про фізико-математичного моделювання атмосферних процесів, про зв’язки між характером атмосферних явищ та процесів, що відбуваються на поверхні Землі та умови формування при цьому погоди і клімату Землі (кліматологія). Земля перебуває у постійному русі та взаємодії з усіма космічними тілами й чинниками різноманітних процесів, що впливають на неї з космосу. Вивчення балансу променистої енергії в атмосфері, іонізованого стану висотних шарів атмосфери, магнітних бур нерозривно пов’язане з процесами, що відбуваються на Сонці. Навколишнє середовище, у якому розвивається все живе на Землі, є сукупністю множин факторів, до яких належить як погода, так і клімат.

Рекомендована література

  1. Фурман В.В. Метеорологія і кліматологія: Електронний підручник – http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/phis_geo/fourman/E-books-FVV/Interactive books/Meteorology/Meteo books.htm
  2. Александров Э. Л., Израэль Ю.А., Кароль И.Л., Хргиан А.Х. Озонный щит Земли и его изменения. С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 288 с.
  3. Басманов Є.І. Метеорологія і кліматологія: Конспект лекцій. – www.Basmanov.sky.net.ua
  4. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. – М.: Мысль, 1988. – 522 с.
  5. Бауман И.А., Кондратович К.В., Савичев А.И. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 104 с.
  6. Бончковский В.Ф., Бублейников Ф.Д. Земля, ее фигура и физические свойства. М., 1956, 252 с.

Силабус: Метеорологія і кліматологія

Завантажити силабус