Основи геофізики

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ФУРМАН В. В.ГЛГ-21, ГЛГ-22
432доцент ФУРМАН В. В.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГЛГ-21Дацюк Ю. Р.
ГЛГ-22Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

Дисципліна “Основи геофізики” є базовою у формуванні сучасних представлень про фізичні процеси – фізику Землі, що протікають у надрах Землі, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної кори – геофізики та фізичних принципів геотехнологій для спеціальності “Геологія” на другому курсі навчання.

Метою навчальної дисципліни “Основи геофізики” є сформувати та надати загальне представлення про геофізичні поля, процеси для дослідження земної кори і Землі в цілому, показати, які фундаментальні фізичні властивості масивів гірських порід лежать в основі геофізичних досліджень. Курс повинний розбудити інтерес до майбутньої спеціальності, як інтегрованої науки, заснованої на використанні новітніх досягнень геології, фізики, математики й інформатики. Геофізика, досліджуючи ті ж самі явища, що й інші науки про Землю  –  геологія, географія і т.д., відрізняється від них тим, що в ній у значно більшому обсязі використовуються методи фізико-математичного аналізу явищ природи та земних структур .

Завдання курсу: викласти предмет і метод геофізики, як науки, що дає опис природи фізичних полів Землі, властивостей і закономірностей їхнього розподілу в просторі і в часі; показати місце геофізики серед інших наук про Землю. Необхідно дати загальне представлення про геофізика як про засіб рішення фундаментальних і прикладних задач по вивченню будівлі й еволюції Землі, для рішення екологічних і інженерних проблем при пошуках, розвідці й експлуатації родовищ корисних копалин.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Тверской П.Н. Основы геофизики. Москва, 1937
 2. Джефрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение, Москва, 1960
 3. А.В. Викулин . Введение в физику Земли, Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ. 2004. 240 с.
 4. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М., Наука, 1983.
 5. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М., Недра, 1965 (или 2006).
 6. Общая геофизика. /Ред. В.А.Магницкий. Часть 1 -Физика твердой Земли. М., МГУ, 1995.
 7. Орленок В.В. Основы геофизики. Калининград, 2000.
 8. Стейси Ф. Физика Земли. М., Мир, 1972.
 9. О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков. Развитие Земли. МГУ, 2002. 506 с
 10. Сорокин О.Г. Глобальная эволюция Земли. М., 1974. 184 с.
 11. Болт Б. В глубинах Земли. О чем рассказывают землетрясения. М., Мир, 1984.
 12. Ботт М. Внутреннее строение Земли. М., 1974. 374 с.
 13. Браун Д., Массет А. Недоступная Земля. М., Мир, 1984.
 14. Бончковский В.Ф., Бублейников Ф.Д. Земля, ее фигура и физические свойства. М., 1956. 252 с.
 15. Тяпкин К.Ф. Конспект лекций по Физика Земли. Д., 1993. 174 с.
 16. Силк Дж. Большой взрыв. М., 1982. 391 с.
 17. Вайнберг С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. М., 1981. 305 с.
 18. Еллисон М.А., Солнце и его влияние на Землю. М., 1959. 216 с.
 19. Пиблс Ф.Дж. Е. Структура Вселенной в больших масштабах. М, 1983. 345 с.
 20. Знаменский В.В. Полевая геофизика. М., Недра, 1988.
 21. Хмелевской В.К. Геофизические методы исследования земной коры. Дубна, Изд-во ун-та Дубна, 1997
 22. Буллен Н.Е. Плотность Земли. М., 1978. 448 с.
 23. Успенский Д.Г. Гравиразведка. Л., 1968. 332 с. Шейдеггер А. Основы геодинамики. М., 1987. 384 с.
 24. Пузырев Н.Н.Интепретация данных сейсморазведки методом отраженных волн. М., 1959. 452 с.
 25. Логачев А.А. Курс магниторазведки. Л., 1962. 360 с

Додаткова література

 1. Буллен Н.Е. Плотность Земли. М., 1978. 448 с.
 2. Вайнберг С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. М., 1981. 305 с.
 3. Добровольский В.В. . Химия Земли. М., 1980. 176 с.

Силабус: Основи геофізики

Завантажити силабус