Дацюк Юрій Ростиславович

Посада: асистент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Скануююча електронна мікроскопія та рентгеноспектральний мікроаналіз

Трансмісійна електронна мікроскопія, геофізичні методи дослідження, сейсмічне профілювання, МЕМS – сенсори, розробка прототипів приладів на основі мікроконтролерів

Курси

Публікації

2020

Дацюк Ю.Л. Хом’як, Н. Білик, І. Побережська Статистична оцінка мікросейсмічних коливань в методі H/V для визначення інженерно-геологічних властивостей ґрунтів // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 61-66

Oksana Koshla, Volodymyr Kravets, Yuriy Dacyuk, Iryna Ostash, Roderich Süssmuth, Bohdan Ostash Genetic analysis of Streptomyces albus J1074 mia mutants suggests complex relationships between post-transcriptional tRNAXXA modifications and physiological traits   // Folia Microbiologica. – 2020. (Impact Factor 2019: 1.730)

2019

Yuri Datsyuk, Bogdan Kuplovskyi Apparatus and Technique for Investigating the Effective Seismic Wave Velocity in the Sediment Layer Using the Refracted Wave Method//.. XIth International Scientific and Practical Conference on ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES (ELIT) September 16 – 18, 2019 Lviv, Ukraine p. 206-209

2016

O. Yushchuk, L. Horbal, Ju. Datsyuk, Stegmann, V. Fedorenko Peculiarities of actinoplanes Teichomycetius NRRL-B16726 morphology and life cycle // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2016. – Вип. 71. – С. 126–136.

Ю. Дацюк Використання системи “електронний ніс” при вивченні декрепітації порід // Вісник Львів ун-ту. – 2016.

П.Білоніжка, О.Шваєвський, Ю.Дацюк Мінеральний склад і умови формування флішу Скибової зони Українських Карпат / // Вісник Львів ун-ту. – 2016.

П.Білоніжка, Ю.Дацюк Мінеральний склад і мікроструктура кременів менілітової світи Скибової зони Українських Карпат // Мінерал. зб. – 2016.

 

2015

Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота // Журнал нано- та електронної фізики – 2015. ‑ Том 7 ‑ № 3. 03030(6cc)

 Stepan Tistechok, Halyna Mutenko, Lilia Horbal, Andriy Muryn, Yuriy Dacyuk, Jorn Kalinowski, et al The adpA-like regulatory gene from Actinoplanes teichomyceticus: in silico analysis and heterologous expression. // World Journal of Microbiology and Biotechnology – 2015. – Vol. 31. Issue 8. pp 1297-1301 (springer.com/chemistry/biotechnology/journal/11274)

Дяків В.В, Білик Н.Т., Дацюк Ю.Р. Експериментальне моделювання взаємодії соляних і глинистих аерозолів та мінералогічна очанка придатності атмосфери рудника №1 Стебницького ГХП „Полімінерал” для спалеотерапевтичного лікування // Друга міжнародна науково-практична конференція „Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування”. Трускавець ‑ 2015. ‑ С.270-275.

П.Білоніжка Ю.Дацюк Роль мікроорганізмів утворенні осадових порід і руд // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки Мат. міжнародн. конференції. (70-років геологічному факультету) Львів. ‑ 2015. ‑ С.14-15.

Володимир Ревер, Юрій Дацюк Особливості мікроструктур та мінерального складу порід еоценового віку північно-західного шельфу Чорного моря // Мінерал. зб. ‑ 2015. ‑ №65. ‑ Вип. 2

П.Білоніжка, Ю.Дацюк Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід, руд і мінералів // Мінерал. зб. ‑ 2015. ‑ №65. ‑ Вип.2

 

2014

B Ostash, A. Shashkov, G. Streshinskaya, E. Tul’skaya, L. Baryshnikova, A. Dmitrenok, Dacyuk Y., V. Fedorenko Identification of Streptomyces coelicolor M145 genomic region involved in biosynthesis of teichulosonic acid–cell wall glycopolymer // Folia Microbiol (Praha). 2014 Jul;59(4):355-60.

  1. O. Tsypik, Y. Dacyuk, K. Flardh, V. Fedorenko, B. Ostash YTRA–LIKE REGULATORY GENE SSFG_05654 AFFECTS MORPHOGENESIS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF STREPTOMYCES GHANAENSIS ATCC14672 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 184–192

Білоніжка П., Дацюк Ю. Мінеральний склад і мікроструктура кременів із верхньогкрейдових і палеогенових відкладів басейну р.Бодрак (Крим) // Мінерал. зб. – 2014. – №64. – Вип. 1.

Білоніжка П., Генералова Л., Шваєвський О., Дацюк Ю Природа підводних розмивів та аутегенне силікатоутворення у верхньокрейдових і палеогеновий відкладах басейну р.Бодрак (Крим) // // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геолог. – 2014. – Вип 28.

 

2013

A.S. Voloshinovskii, S.V. Myagkota, T.M. Demkiv, A.S. Pushak, J.R. Dacyuk, L.S. Demkiv Methods of micro- and formation nanocrystals sn the CsI dielectric matrix // Physics of disordered systems: VI International Conference: Ukraine –  Lviv, 2013. – Р. 162.

A.S. Pushak, V.V. Vistovskyy, T.M. Demkiv, Ju. Dacyuk, A.V.Gektin, A.S. Voloshinovskii Luminescence of Eu2+-doped microcrystals emdedded in KBr matrix // Physics of disordered systems: VI International Conference: Ukraine –  Lviv, 2013. – Р. 159.

П. Білоніжка, Ю. Дацюк Електронно-мікроскопічне дослідження глауконіту із палеогенових відкладів Криму // Мінерал. зб. – 2013. – 7 с. 2013

Біографія

1996 р. – закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!