ГІС в науках про Землю

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ВІХОТЬ Ю. М.ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-32Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «ГІС в науках про Землю» є освоєння студентами методології та методики з представлення та програмного опрацювання геоданих, формуванння навиків представлення просторових об’єктів за допомогою засобів комп’ютерної графіки, навичок та знань основ програмних засобів ГІС, використання апаратних засобів ГІС в науках про Землю.
Головні цілі: навчити студентів працювати з програмними пакетами ГІС, з окремими її модулями для представлення просторової інформації, у вигляді цифрових електронних карт, графічного представлення у вигляді растрового та векторної картографічної інформації, створювати атрибутивні таблиці з базами геоданих, виводити на друк графічну
інформацію у вигляді електронних карт та розміщувати її у мережі Інтернет.

Рекомендована література

Основна література:
1. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. – 200 с.
2. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики – ВТД «Університетська книга», 2006. — 295 с. — ISBN 966-680-234-1.

Силабус:

Завантажити силабус