Комп’ютерна графіка (для екологів)

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

«Комп’ютерна графіка» є базовою у формуванні навиків роботи з різними видами графіки та візуалізації даних у різних сферах діяльності. Нині, у час небаченого розвитку інформаційних новітніх технологій та прогресивного впровадження їх у вигляді широкого застосовування сучасних гаджетів, айфонів, смартфонів, ноутбуків, макбуків жодна галузь науки не може обійтися без якісної та демонстративної комп’ютерної графіки та візуалізації. Будь-які презентації, стенди, буклети, геологічні карти, схеми неможливо якісно виконати на високому рівні без неналежного вміння користуватися сучасними програмними пакетами з редагування різних видів комп’ютерної графіки.

Метою вивчення дисципліни «Комп’ютерна графіка» є ознайомлення із теоретичними основами комп’ютерної графіки та візуалізацією, із сучасним програмним забезпеченням та професійним інструментарієм для роботи з комп’ютерною графікою. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань і практичних навичок використання існуючих засобів комп’ютерної графіки для створення демонстарційної графіки та побудови карт.
Головні цілі: сформувати знання теоретичних основ комп’ютерної графіки, навчити студентів працювати з сучасним інструментарієм комп’ютерної графіки, візуалізації та вміти представити наукову
інформацію в графічному вигляді та способи виведення на друк різних видів графічної інформації.

Рекомендована література

1. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник. 7-ме вид. –ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. – 55 с. Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/274.pdf
2. Василюк А. С. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А.С. Василюк, Н. І. Мельникова. – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – 2016. –308 с

Матеріали

  1. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019. Режим доступу: http://comp-graphics.jimdosite.com/
  2. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у науках про Землю: навчальний посібник / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Силабус: Комп'ютерна графіка (для екологів)

Завантажити силабус