Моделювання та прогнозування стану довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ХОМ’ЯК М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент ХОМ’ЯК М. М., Дацюк Ю. Р.

Опис курсу

Дисципліна “Моделювання і прогнозування стану довкілля” дає вступ до загальних понять та навичок побудови та аналізу математичних, фізичних та емпіричних моделей об’єктів довкілля; розв’язування цих моделей та інтерпретація результатів, перевірка на адекватність моделі об’єкту; аналіз отриманих даних та прогнозування екологічних наслідків за допомогою отриманих моделей.

Метою навчальної дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” є опанування загальними поняттями та навичками побудови математичних, фізичних та емпіричних моделей об’єктів
довкілля; розв’язок моделей за допомогою комп’ютера, перевірка на адекватність моделі об’єкту; аналіз отриманих даних та прогнозування екологічних наслідків за допомогою отриманих моделей.
Завдання: формування знань, умінь та навиків створення моделей, розв’язання рівнянь, що визначають модель, аналіз та прогнозування процесів у екологічних системах.

Рекомендована література

Основна література:
1. Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник / В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полетаєва та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 2010. – 400 с.

Додаткова література:
1. Основи математичного моделювання в екології : навч. посіб. / А.В. Гладкий, І.В. Сергієнко, В.В. Скопецький, Ю.А.Гладка. – К.: НТУУ “КПІ”, 2009. –240 с.

Силабус: Моделювання та прогнозування стану довкілля

Завантажити силабус