Комп’ютерна графіка

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432доцент ВІХОТЬ Ю. М.

Опис курсу

«Комп’ютерна графіка» є базовою у формуванні навиків роботи з різними видами графіки та візуалізації даних у різних сферах діяльності. Нині, у час небаченого розвитку інформаційних новітніх технологій та прогресивного впровадження їх у вигляді широкого застосовування сучасних гаджетів, айфонів, смартфонів, ноутбуків, макбуків жодна галузь науки не може обійтися без якісної та демонстративної комп’ютерної графіки та візуалізації. Будь-які презентації, стенди, буклети, геологічні карти, схеми неможливо якісно виконати на високому рівні без неналежного вміння користуватися сучасними програмними пакетами з редагування різних видів комп’ютерної графіки.

Рекомендована література

1. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у науках про Землю: навчальний посібник / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
2. Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019. Режим доступу: http://compgraphics.jimdosite.com/
3. Дудка О.М. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник. 7-ме вид. –ІваноФранківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. – 55 с. Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/274.pdf
4. Василюк А. С. Комп’ютерна графіка : навчальний посібник / А.С. Василюк, Н. І. Мельникова. – Львів : Видавництво Львівськоїполітехніки. – 2016. –308 с.

Матеріали

Віхоть Ю.М. Комп’ютерна графіка у геології та науках про Землю: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, С.Я. Кріль, В.В. Фурман. – 2019. Режим доступу: http://comp-graphics.jimdosite.com/

Силабус: Комп'ютерна графіка

Завантажити силабус